Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Etape 1: Anlæg af den nye vej

Den første etape af projektet startede i juli 2018. I den første etape anlægger vi den nye Firskovvej, gør Jægersborgvej klar til sammenkoblingen med et nyt lyskryds og etablerer en ny stikvej fra Firskovvej til Stenrødgaard og H/F Skovmosen.

Firskovvej - etape 1 oversigtsplan

Anlæg af den nye vej

Vi startede i sommeren 2018 med at gøre området klar til anlæg, fælde buskads og træer, tage jordprøver og lave arkæologiske undersøgelser. Derefter begyndte gravearbejdet til den nye vej. Efter udgravningen bygges selve vejen op med grus. I starten af sommeren 2019 nedlægger vi den nuværende stikvej til Stenrødgaard og H/F Skovmosen, og der etableres i stedet en ny stikvej fra den nye Firskovvej.

Se film fra byggepladsen i faktaboksen til højre.

Regnvandsbassin

Som en del af projektet samarbejder vi med Lyngby-Taarbæk Forsyning om at klimatilpasse vejen og området. Forsyningen graver derfor ud til et stort regnvandsbassin og nye ledninger under den nye vej. Det skal være med til at hindre oversvømmelser, når det regner kraftigt, ved at forsinke regnvand fra vejen og området.

Beplantning langs den nye vej

Den nye Firskovvej får med tiden et grønt udtryk: Mod Lokalbanen og boligkvarteret beholdes den tætte, grønne bevoksning. På den anden side af Firskovvej, ud mod motorvejen, vil der fortsat være åbent til de grønne græsningsenge. I midterrabatten plantes nye træer. Der går dog et par år, før træer, buske og andre planter er fuldt udvoksede og groede til.

Se hvordan beplantning ved den nye Firskovvej bliver.

For at få plads til den nye vej langs med lokalbanen har vi været nødt til fælde træer og tynde ud i den resterende beplantning. Vi har desuden været nødt til at fælde og beskære større træer, som har fået beskadiget deres rødder under anlægsarbejdet, da de ellers risikerer at vælte under fremtidige storme.

I vinteren og foråret 2019 planter vi nye træer og buske langs med lokalbanen for hurtigst muligt at lukke hullerne i beplantningen og sikre et tæt, levende hegn. I efteråret 2019 plantes træer i rundkørslen og midterrabatten.