Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Etape 2: Midlertidig omdannelse af den eksisterende Firskovvej

I etape 2 omdanner vi den eksisterende Firskovvej fra en lokalvej til en trafikvej, der kan håndtere mere trafik. Arbejdet starter efter planen i marts 2019

irskovvej - Etape 2 - oversigtsplan

Fra lokalvej til trafikvej

Forlængelsen af Firskovvej skal give trafikanterne i Lyngby et nyt bindeled mellem Klampenborgvej og Jægersborgvej. Det betyder, at der i fremtiden vil komme mere trafik – også på den eksisterende Firskovvej.

På strækningen mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej ændres vejen stort set ikke, men der etableres delt sti til cyklister og fodgængere i nordsiden frem til nr. 5.. Der etableres cykelbane i sydsiden frem til nr. 8. Krydset ved Nørgaardsvej ændres, så det kan håndtere en større mængde af trafik, og der etableres signalregulering i krydset. På Nørgaardsvej etableres fortov og cykelsti til lige efter baneoverskæringen.

Efter krydset ved Nørgaardsvej nedlægges og ændres parkeringspladser på den nordlige side af Firskovvej for at få plads til cykelstier. Den sydlige del af vejen beholdes som parkeringsgade og ændres derfor næsten ikke. Den eksisterende Firskovvej kobles på den nye rundkørsel, som anlægges som en del af den nye Firskovvej. Alle omdannelserne på den eksisterende Firskovvej er midlertidige, da de kan ændre sig, hvis principperne i udviklings- og helhedsplanen realiseres.

Parkering på Firskovvej i fremtiden

Vi nedlægger parkeringspladser og ændrer parkering fra vinkelret parkering til længdeparkering for at skabe plads til cykelstier og mere sikre forhold for cyklister og fodgængere. Når den midlertidige omdannelse af Firskovvej er færdig, vil der være ca. 145 færre parkeringspladser på Firskovvej for at skabe sikre forhold for cyklister og fodgængere. Vi arbejder på at finde erstatningspladser i området.

De to ladestandere til elbiler i den sydlige del af Firskovvej ved FDM bevares i deres nuværende form. Ladestanderen mod nord er flyttet til nr. 20.

Tidsplan for Firskovvej etape 2
Vej - Firskovvej etape 2 tidsplan

Ny fjernvarmeledning på Firskovvej

Samtidig med omdannelsen af Firskovvej lægger Vestforbrænding ny fjernvarme på Firskovvej. Arbejdet begynder i midten af januar 2019 på strækningen mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej. Arbejdet afsluttes efter planen i midten af 2019. Lyngby-Taarbæk Kommune koordinerer løbende arbejdet med Vestforbrænding.

Gener under anlægsarbejdet

Mens vi omdanner Firskovvej, vil trafikafviklingen på Firskovvej, Nørgaardsvej og Klampenborgvej være markant påvirket. Medarbejdere, kunder og leverandører vil opleve midlertidige spærringer, ændrede adgangsforhold, ensretninger og signalregulering, som kan gøre det mere besværligt at komme til og fra Firskovvej. Der vil desuden være støj, støv og flere lastbiler i området end normalt. Vi arbejder som udgangspunkt kun på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Under anlægsarbejdet vil der desuden midlertidigt blive nedlagt parkeringspladser på Firskovvej, så der er plads til arbejdet. Vi forsøger at holde så mange parkeringspladser åbne som muligt.

Nørgaardsvej er i øjeblikket spærret pga. fjernvarmens arbejde på strækningen. Når fjernvarmearbejderne er afsluttet, forbliver vejen afspærret mens der etableres fortov og cykelsti, for at forcere arbejdet mest muligt.

Den forlængede Firskovvej forventes at åbne ultimo 2019.