Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Spørgsmål og svar om anlægsarbejdet på Firskovvej

Find svaret på dit spørgsmål her eller kontakt os

Firskovvej - Visualisering
Princip for tværprofil af Firskovvejs forlængelse
 • Hvorfor skal Firskovvej forlænges?

  Firskovvej skal forlænges for at forbedre trafikforholdene i det centrale Lyngby. Med den kommende letbane er behovet for en ny trafikal forbindelse i det centrale Lyngby vokset. Forlængelsen af Firskovvej skal derfor sikre, at vi stadig kan afvikle trafikken på en fornuftig måde, både når anlægsarbejdet af letbanen går i gang, og når letbanen er i drift i 2025.

 • Hvornår starter anlægsarbejdet?

  Vi gik i gang i sensommeren 2018.

 • Hvornår er anlægsarbejdet slut?

  Det samlede anlægsarbejde på Firskovvej forventes færdigt ultimo 2019.

 • Bliver der støj under anlægsarbejdet?

  Der vil kunne opleves byggepladsstøj fra gravearbejde og lastbilkørsel i den periode, hvor vi anlægger vejen.

 • Hvor skal lastbilerne køre under anlægsarbejdet?

  Der vil køre lastbiler med jord og materialer til og fra arbejdsområdet. Lastbilerne vil så vidt muligt køre ad Jægersborgvej og herfra ud på Motorring 3 samt fra Firskovvej til Klampenborgvej. Man vil kunne opleve, at der er mere lastbiltrafik i området, end man er vant til.

 • Hvordan kommer den nye vej til at se ud?

  Den nye del af Firskovvej bliver en trafikvej på ca. 30 meters bredde med cykelsti og fortov i begge sider. På den eksisterende Firskovvej bliver der også parkeringsmuligheder på dele af vejen. 

 • Hvor mange biler kommer der til at køre på den nye Firskovvej?

  Vi forventer, at der gennemsnitligt vil køre op til ca. 6.100 biler i døgnet på den nye Firskovvej. Det svarer til ca. den mængde trafik, der er på Nybrovej, Toftebækvej eller Skodsborgvej.

 • Hvordan vil projektet påvirke parkeringsmulighederne?

  Når den eksisterende Firskovvej skal omdannes fra en lukket vej til en trafikvej skal vi tage særlige hensyn til trafiksikkerheden. Det kommer til at påvirke antallet af parkeringspladser. Parkeringen langs Firskovvej skal ændres fra vinkelret parkering til længdeparkering for at reducere risikoen for uheld mellem den gennemkørende trafik og de biler, som skal ind og ud fra parkeringspladserne. Der skal desuden skabes plads til cyklisterne og fodgængere, så det bliver sikkert og trygt på vejen.

  Kommunen har søgt forlængelse af den midlertidige dispensation af parkering på Cirkuspladsen, under anlægsarbejdet på Firskovvej. Forlængelsen er blevet afvist af Fredningsnævnet, og Kommunen har valgt at anke denne afgørelse. Parkeringspladserne kan opretholdes under behandlingen af klagen, og vi vil sørge for at informere om afgørelsen, når den foreligger.

 • Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?  

  Vi opdaterer løbende denne side. Hvis du har specifikke spørgsmål til projektet eller anlægsarbejdet, er du altid velkommen til at ringe til Lisbeth Gøttsche på telefon 4597 3596 eller skrive til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk