Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Læs mere om

 • Hempel

  Lyngby-Taarbæk Kommune har efter udbud solgt et areal på ca. 12.000 m2 i en del af det nordlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Hempel. Udbudsperioden sluttede 17. november 2017. Læs pressemeddelelsen om det solgte areal her.

  Et lokalplanforslag for arealet var i høring i sommeren 2018. I den forbindelse blev holdt et borgermøde 27. august.

  Læs referat fra borgermødet her

  Lyngby-Taarbæk Kommunes præsentation

  Hempels præsentation

  Tidsplan

  November 2018: Lokalplan 288 vedtages. Læs pressemeddelelsen her.

  Primo/medio 2019: Byggeriet forventes at gå i gang.

  Lokalplan 288

  Lokalplanens formål er at sikre, at området anvendes til videnserhverv (kontor med tilknyttede laboratorie- og testfaciliteter og tilhørende servicefunktioner som fx auditorium, lobby, kantine og servicegård), parkeringsfaciliteter samt tekniske anlæg.

  I forbindelse med lokalplanen er indgået en udbygningsaftale med Hempel om, at virksomheden bidrager til ombygning/udvidelse af Lundtoftegårdsvej på strækningen mellem Lundtofteparken og Rævehøjvej.

  Ombygningen/udvidelsen inkluderer etableringen af to signalregulerede kryds ved adgangsvejene til Tracéet Nord, en højresvingsbane og signaltekniske ændringer i krydset Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken samt etablering af signalanlæg ved Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej.

  Læs annonceringen af lokalplanens vedtagelse her.

  Læs lokalplan 288 her.

 • Benjamin Capital

  Lyngby-Taarbæk Kommune har efter udbud solgt et areal på ca. 8.545 m2 i en del af det sydlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Benjamin Capital. Udbudsperioden sluttede 24. august 2015. Læs pressemeddelelsen om det solgte areal her.

  Tidsplan for Benjamin Capital - hhv. bilhus og hotelbyggeri

  Juni 2016: Lokalplan 265 vedtages. Læs pressemeddelelsen her 

  August 2017: Første spadestik til bilhuset.

  December 2018: Byggestart for hotelbyggeri nord for bilhuset.

  Januar 2019: Bilhuset indvies. 

  Sommer 2020: Hotelbyggeri forventes færdigt, inklusive fitnesscenter.

  Lokalplan 265

  Lokalplanens formål er:

  • at sikre, at området anvendes til hhv. videnserhverv (herunder kontorer), konference- og hoteldrift, én butik med særligt pladskrævende varer, fx bilforhandler, værksted i tilknytning til bilforhandler, P-hus
  • at medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af tracéet
  • at medvirke til at skabe en grøn sammenhæng på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen
  • at sikre bebyggelse med variation i højder og udformning
  • at sikre høj arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og på de ubebyggede arealer
  • at sikre mulighed for, at bebyggelse og ubebyggede arealer kan integrere klimatilpasningstiltag, herunder anlæg til regnvandshåndtering

Kommuneplan 2017

Det ca. 2,5 km lange område langs Helsingørmotorvejen (Tracéet) er i Kommuneplan 2017 udlagt til bl.a. videnserhverv, offentlig service og boliger.

Byudvikling i tracéet giver nye muligheder for at udbygge vidensmiljøet i tilknytning til DTU med fx videnserhverv, hotel- og konferencefaciliteter, undervisning og boliger samt pladskrævende, ikke-trafikskabende detailhandel i den sydligste ramme.

Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig byudvikling omkring den fremtidige letbane. Høj kvalitet i arkitektur, landskab og byrum er centralt, hvilket bl.a. sikres gennem krav om variation i højder og udformning af bebyggelsen.

Du kan læse mere om rammerne og anvendelsesmulighederne i Kommuneplan 2017, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 21. december 2017.