Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om fx isolationshold i kommunen, vaccine og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

Læs mere om

 • Hempel

  Seneste nyt om byggeriet

  Som led i Hempels byggeri på Lundtoftegårdsvej skal bygningerne øst og vest for Lundtoftegårdsvej som planlagt forbindes af en gangbro hen over vejen.

  Stålkonstruktionen, der vejer mere end 100 tons, er løftet op og danner strukturel basis for gangbroen, som nu skal udvendigt apteres med tag, bund samt glasfacader og indvendig med gulv, træbeklædninger, lofter og tekniske installationer.

  Baggrund

  Lyngby-Taarbæk Kommune har efter udbud solgt et areal på ca. 12.000 m2 i en del af det nordlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Hempel. Udbudsperioden sluttede 17. november 2017. Læs pressemeddelelsen om det solgte areal her.

  Et lokalplanforslag for arealet var i høring i sommeren 2018. I den forbindelse blev holdt et borgermøde 27. august.

  Læs referat fra borgermødet her

  Lyngby-Taarbæk Kommunes præsentation

  Hempels præsentation

  Tidsplan

  November 2018: Lokalplan 288 vedtages. Læs pressemeddelelsen her.

  Primo/medio 2019: Byggeriet forventes at gå i gang.

  Lokalplan 288

  Lokalplanens formål er at sikre, at området anvendes til videnserhverv (kontor med tilknyttede laboratorie- og testfaciliteter og tilhørende servicefunktioner som fx auditorium, lobby, kantine og servicegård), parkeringsfaciliteter samt tekniske anlæg.

  I forbindelse med lokalplanen er indgået en udbygningsaftale med Hempel om, at virksomheden bidrager til ombygning/udvidelse af Lundtoftegårdsvej på strækningen mellem Lundtofteparken og Rævehøjvej.

  Ombygningen/udvidelsen inkluderer etableringen af to signalregulerede kryds ved adgangsvejene til Tracéet Nord, en højresvingsbane og signaltekniske ændringer i krydset Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken samt etablering af signalanlæg ved Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej.

  Læs annonceringen af lokalplanens vedtagelse her.

  Læs lokalplan 288 her.

 • Benjamin Capital

  Lyngby-Taarbæk Kommune har efter udbud solgt et areal på ca. 8.545 m2 i en del af det sydlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Benjamin Capital. Udbudsperioden sluttede 24. august 2015. Læs pressemeddelelsen om det solgte areal her.

  Tidsplan for Benjamin Capital - hhv. bilhus og hotelbyggeri

  Juni 2016: Lokalplan 265 vedtages. Læs pressemeddelelsen her 

  August 2017: Første spadestik til bilhuset.

  December 2018: Byggestart for hotelbyggeri nord for bilhuset.

  Januar 2019: Bilhuset indvies. 

  Sommer 2020: Hotelbyggeri forventes færdigt, inklusive fitnesscenter.

  Lokalplan 265

  Lokalplanens formål er:

  • at sikre, at området anvendes til hhv. videnserhverv (herunder kontorer), konference- og hoteldrift, én butik med særligt pladskrævende varer, fx bilforhandler, værksted i tilknytning til bilforhandler, P-hus
  • at medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af tracéet
  • at medvirke til at skabe en grøn sammenhæng på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen
  • at sikre bebyggelse med variation i højder og udformning
  • at sikre høj arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og på de ubebyggede arealer
  • at sikre mulighed for, at bebyggelse og ubebyggede arealer kan integrere klimatilpasningstiltag, herunder anlæg til regnvandshåndtering
 • Tracéét Syd

  Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden 17.3.2020 til 15.5.2020 haft et areal på ca. 5.560 m2 til salg i en del af Tracéet Syd langs Helsingørmotorvejen og den fremtidige letbane.

  Efter endt udbud og gennemgang af indkomne bud har kommunalbestyrelsen besluttet ikke at sælge arealet.

Kommuneplan 2017

Det ca. 2,5 km lange område langs Helsingørmotorvejen (Tracéet) er i Kommuneplan 2017 udlagt til bl.a. videnserhverv, offentlig service og boliger.

Byudvikling i tracéet giver nye muligheder for at udbygge vidensmiljøet i tilknytning til DTU med fx videnserhverv, hotel- og konferencefaciliteter, undervisning og boliger samt pladskrævende, ikke-trafikskabende detailhandel i den sydligste ramme.

Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig byudvikling omkring den fremtidige letbane. Høj kvalitet i arkitektur, landskab og byrum er centralt, hvilket bl.a. sikres gennem krav om variation i højder og udformning af bebyggelsen.

Du kan læse mere om rammerne og anvendelsesmulighederne i Kommuneplan 2017, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 21. december 2017.