Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:
 • Traceet NORD - Hempel

  Seneste nyt om byggeriet

  Hempel åbnede i september 2021 dørene til ​​koncernens nye Campus, der blandt andet består af en nyopført kontorbygning og et moderne forsknings- og udviklingscenter.

  Hempel Campus har mere end 350 medarbejdere på de 26.000 kvadratmeter.

  Campus er ikke kun det globale hovedkvarter, det er også et center for forskning, læring og vidensdeling. Hele Hempel Campus forventes at stå færdigt i løbet af 2022.

  Baggrund

  Lyngby-Taarbæk Kommune solgte i 2017 efter endt udbud et areal på ca. 12.000 m2 i en del af det nordlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Hempel. Læs pressemeddelelsen om det solgte areal her.

  I november 2018 blev lokalplan 288 vedtaget. Klik her for at læse lokalplan 288.

 • Traceet SYD - Benjamin Capital

  Lyngby-Taarbæk Kommune solgte i 2015 efter endt udbud et areal på ca. 8.545 m2 i en del af det sydlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Benjamin Capital.

  Foruden et bilhus, har Benjamin Capital opført et hotel med tilhørende fitnesscenter.

  Tidsplan  - hhv. bilhus og hotelbyggeri

  I juni 2016 blev lokalplan 265 vedtaget. Klik her for at læse lokalplan 265.

  I januar 2019 blev bilhuset taget i brug.

  I efterår/vinter 2020 blev hotel inklusiv fitnesscenter ibrugtaget.

Kommuneplan 2021

Det ca. 2,5 km lange område langs Helsingørmotorvejen (Tracéet) er i Kommuneplan 2021 udlagt til bl.a. videnserhverv, offentlig service og boliger.

Byudvikling i tracéet giver nye muligheder for at udbygge vidensmiljøet i tilknytning til DTU med fx videnserhverv, hotel- og konferencefaciliteter, undervisning og boliger samt pladskrævende, ikke-trafikskabende detailhandel i den sydligste ramme.

Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig byudvikling omkring den fremtidige letbane. Høj kvalitet i arkitektur, landskab og byrum er centralt, hvilket bl.a. sikres gennem krav om variation i højder og udformning af bebyggelsen.

Du kan læse mere om rammerne og anvendelsesmulighederne i Kommuneplan 2021.