Gå til hovedindhold
Du er her:

Trafik - Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Hold dig orienteret om trafik og vejprojekter på Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Bedre trafikforhold langs Helsingørmotorvejen

Trafikanalyser viser, at by- og erhvervsudviklingen langs Helsingørmotorvejen vil medføre mere trafik. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at forbedre de trafikale forhold i området.

Hvilke forbedringer, der konkret skal iværksættes, besluttes på baggrund af trafikanalyser. Analyserne ser bl.a. på, hvad der kan gøres for at mindske presset på vejene i området samt, hvordan trafiksikkerheden for de bløde trafikanter kan styrkes.

Herunder kan du løbende læse mere om udviklingen i området.

Læs mere her

 • Trafikprojekter på kommunale veje i 2019 og 2020

  2019

  For at forbedre trafikafviklingen og -sikkerheden, er der gennemført flere anlægsprojekter på Dyrehavegårds Jorder og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Resterende arbejde er planlagt i efteråret 2019, som følger:

  • Tilslutningsarbejde mellem Trongårdsparken ved Klampenborgvej

  2020

  Følgende arbejde er planlagt:

  • Slidtagearbejde på ombygning af Trongårdsparken (udføres i sommerperioden)
  • Afslutningsarbejde på adgangen til ELF/TEC (udføres i foråret frem til sidst på sommeren)

  Læs om vejarbejdet på Trongårdsparken herunder:

  • Se projekttegning for fase 1 her
  • Se projekttegning for fase 2 her
  • Se afmærkningsplan for fase 2 her
 • Trafikprojekter på længere sigt i samarbejde med Vejdirektoratet

  I juni 2016 gennemførte vi en trafikanalyse for kryds på stats- og kommuneveje i samarbejde med Vejdirektoratet.

  Trafikanalysen skulle udpege de væsentligste trængselspletter omkring Lyngby som følge af den planlagte byudvikling og de kommende infrastrukturprojekter i forbindelse med letbanen. Desuden skulle analysen danne grundlag for en beslutning om, hvordan fremkommeligheden i området kan forbedres. 

  Analysen peger på følgende løsninger:

  • Optimering af lyskryds på Klampenborgvej ved motorvejsrampe
  • Forlængelse af venstresvingsbane på Klampenborgvej ved motorvejsrampe
  • Etablering af ny afkørselsrampe fra Helsingørmotorvejen eller optimering af de eksisterende afkørselsramper
 • Trafikforbedringer og dialog med grundejerforeninger i Hjortekær

  Krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej

  • Ombygget i efteråret 2017 og senere justeret med en udvidelse af midterhellen for at undgå uheld med cyklister
  • Krydsombygningen evalueres 2018/2019 for at vurdere, om trafikken har ændret sig i området og i krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej
  • Evaluering og plan for det videre forløb forventes at blive præsenteret forTeknik- og Miljøudvalget inden sommerferien 2019

  Dialogmøde 22. januar 2019

  • Evaluering af trafikforbedringerne sker blandt andet på baggrund af tilbagemeldinger fra grundejerforeningerne i området, som sammen med ejerforeninger og institutioner i Hjortekær har været inviteret til dialogmøde den 22. januar 2019.

  Dialogmøde 1. november 2016

  På dette dialogmøde blev skitseprojekter for trafikforbedrende tiltag på de kommunale veje gennemgået.

  Læs præsentationer og referat fra mødet: