Gå til hovedindhold
Du er her:

Trafik - Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Hold dig orienteret om trafik og vejprojekter på Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Bedre trafikforhold langs Helsingørmotorvejen

Trafikanalyser viser, at by- og erhvervsudviklingen langs Helsingørmotorvejen vil medføre mere trafik. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at forbedre de trafikale forhold i området.

Hvilke forbedringer, der konkret skal iværksættes, besluttes på baggrund af trafikanalyser. Analyserne ser bl.a. på, hvad der kan gøres for at mindske presset på vejene i området samt, hvordan trafiksikkerheden for de bløde trafikanter kan styrkes.

Herunder kan du løbende læse mere om udviklingen i området.

Læs mere her

 • Trafikprojekter på kommunale veje i 2019

  I løbet af 2019 arbejder Lyngby-Taarbæk Kommune med flere anlægsprojekter på Dyrehavegårds Jorder og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen for at forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden.

  Følgende arbejder udføres i 2019:

  • Udlægning af slidlag og afmærkning på adgangsvej til den sydlige del af tracéet overfor Lundtoftegårdsvej 11 og Lundtoftegårdsvej
  • Ombygning af Trongårdsparken

  Du vil opleve vejarbejde følgende steder: Lundtoftegårdsvej og Trongårdsparken.

  Vejene vil være indsnævret i forbindelse med vejarbejdet, og trafikanter bør derfor være ekstra opmærksomme på andre trafikanter og vejarbejdere. Anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne.

 • Trafikprojekter på længere sigt i samarbejde med Vejdirektoratet

  I juni 2016 gennemførte vi en trafikanalyse for kryds på stats- og kommuneveje i samarbejde med Vejdirektoratet.

  Trafikanalysen skulle udpege de væsentligste trængselspletter omkring Lyngby som følge af den planlagte byudvikling og de kommende infrastrukturprojekter i forbindelse med letbanen. Desuden skulle analysen danne grundlag for en beslutning om, hvordan fremkommeligheden i området kan forbedres. 

  Analysen peger på følgende løsninger:

  • Optimering af lyskryds på Klampenborgvej ved motorvejsrampe
  • Forlængelse af venstresvingsbane på Klampenborgvej ved motorvejsrampe
  • Etablering af ny afkørselsrampe fra Helsingørmotorvejen eller optimering af de eksisterende afkørselsramper
 • Trafikforbedringer og dialog med grundejerforeninger i Hjortekær

  Krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej

  • Ombygget i efteråret 2017 og senere justeret med en udvidelse af midterhellen for at undgå uheld med cyklister
  • Krydsombygningen evalueres 2018/2019 for at vurdere, om trafikken har ændret sig i området og i krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej
  • Evaluering og plan for det videre forløb forventes at blive præsenteret forTeknik- og Miljøudvalget inden sommerferien 2019

  Dialogmøde 22. januar 2019

  • Evaluering af trafikforbedringerne sker blandt andet på baggrund af tilbagemeldinger fra grundejerforeningerne i området, som sammen med ejerforeninger og institutioner i Hjortekær har været inviteret til dialogmøde den 22. januar 2019.

  Dialogmøde 1. november 2016

  På dette dialogmøde blev skitseprojekter for trafikforbedrende tiltag på de kommunale veje gennemgået.

  Læs præsentationer og referat fra mødet: