Gå til hovedindhold
Du er her:

Helhedsplan for Firskovvej

Helhedsplanen for erhvervsområdet ved Firskovvej og Nørgaardsvej bliver styrende for den videre udvikling af området

Erhvervsområdet ved Firskovvej og Nørgaardsvej huser i dag kontorer samt en række pladskrævende erhverv som tømmerhandel, bilforhandlere, genbrugsplads og driftsplads.

Området ligger tæt på stationen og den centrale del af Kgs. Lyngby - og rummer et stort potentiale for udvikling, fornyelse og fortætning.

Kommunen ønsker over tid at udvikle erhvervsområdet ved Firskovvej med en blanding af boliger, virksomheder og større butikker. De nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet med stiforbindelser til det rekreative område Ermelundskilen mod nord. Vores ønske er, at den nye bydel får sin egen profil og tilbud, som supplerer den eksisterende by.

Udviklingen skal ske på baggrund af en helhedsplan, der fastlægger områdets fremtidige profil og vil være styrende for den videre fysiske planlægning og prioriteringer i området.

Helhedsplanen bliver udarbejdet i tæt dialog med grundejere, naboer og interesseorganisationer m.fl., og projektet løber i hele 2018 og 2019.

Firskovvej luftfoto 2018
Luftfoto af Firskovvej 2018

Høringer

Forslaget til udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 14. marts til den 26. april 2019.

Du kan læse forslaget her.

Læs mere

 • Overordnet tidsplan for helhedsplanen
  • Fase 1 - Registrerings- og analysefase (januar - marts 2018)
  • Fase 2 - Dialog og udviklingsfase (april - juni 2018)
  • Fase 2A - Indskudt fase med inspirationstur (juli - oktober 2018)
  • Fase 3 - Helhedsplanfase (oktober - februar 2019)
  • Fase 4 - Offentlighedsfase (marts - april 2019)
  • Fase 5 - Opsamling og vedtagelse (maj - oktober 2019)
 • Dialog om fremtidens Firskovvej

  Forslag til udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet har været fremlagt til offentlig debat. 

  Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en aftale med arkitektfirmaet Tredje Natur om at udarbejde udviklings- og helhedsplanen for Firskovvej.

  Tredje Natur har stor erfaring med byudviklingsprojekter i både ind- og udland, men kommunen prioriterer højt, at planen bliver udarbejdet i dialog med grundejere, naboer og interesseorganisationer.  Vi afholdt en række workshops om fremtidens Firskovvej i foråret 2018. Se mere her.