Gå til hovedindhold
Du er her:

Klampenborgvej - Nyt byrum på vej

Klampenborgvej er et af de mest centrale byrum i Kongens Lyngby Centrum, og i fremtiden kan der blive plads til både liv og masser af oplevelser. Det skyldes, at bilerne vil blive erstattet af en letbane, busser og en masse plads til de bløde trafikanter.

Visualisering af Klampenborgvej, SLA 2022
I forbindelse med Udviklingsplanen for Fremtidens Kongens Lyngby Centrum har rådgivergrup-pen Team SLA, som vandt konkurrencen om byudvikling, lavet en visualisering af deres drømmescenarie for fremtidens Klampenborgvej.

I lang tid har der ikke kørt biler på den del af Klampenborgvej, der går gennem Kongens Lyngby Centrum. For Hovedstadens Letbane er i gang med at anlægge spor til den nye letbane, som også får et stop netop her.

Derfor er netop dette byrum en vigtig del af Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum, som er en plan for, hvordan vi kan udvikle byen over de næste mange år. Planen er i offentlig høring fra 8. maj til 9. juni.

En moderne boulevard på tegnebrættet

I Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, indgår Klampenborgvej som et af de centrale byrum, og udviklingsplanen rummer derfor et forslag til hvordan et fremtidige byrum, kan indrettes, når letbanen kører.

Ideen med forslaget er at omdanne Klampenborgvej til en moderne boulevard med små haver og bede samt mulighed for ophold, udendørs servering og -salg. Forslaget er visualiseret øverst på siden.

Klampenborgvej under ombygning
Klampenborgvej vil med sin placering i både geografi, transportnet og handelsliv få en central rolle i Fremtidens Kongens Lyngby

Her er vi nu

1. september 2022 vedtog kommunalbestyrelsen at igangsætte arbejdet med at kvalificere projektet med det nye byrum på Klampenborgvej. Siden da har kommunen arbejdet med at detaljere projektet.

Der er stadig lang tid til, at vi kan forvente et færdigt byrum på Klampenborgvej, for letbanen skal være færdig, før der kan blive skabt et byrum rundt om den.

Alligevel er der allerede nu etableret et midlertidigt byrum, som afprøver nogle af tankerne fra forslaget fra udviklingsplanen. Det kan du læse om her.

Bird eye af Kongens Lyngby Centrum fra udviklingsplanen

Klampenborgvej er en del af den samlede plan

Klampenborgvej indgår som en central del af Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

Planen indeholder en række strategier og principper, som skal være styrende for udviklingen med at skabe en by, der både er rig på oplevelser og liv.

Selv om Klampenborgvej er en del af den langsigtede plan, er omdannelsen af vejen allerede i gang. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen 1. september 2022 at konkretisere planerne for det nye byrum på Klampenborgvej sideløbende med Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

Klampenborgvej indgår dog stadig i den offentlige høring af udviklingsplanen, der finder sted mellem den 8. maj og 9. juni.