Gå til hovedindhold
Du er her:

Midlertidigt byrum på Klampenborgvej

Efter længe at have været afspærret på grund af arbejdet med letbanen, åbner dele af Klampenborgvej nu igen, og vi kan afprøve, hvordan det fremtidige byrum kan blive

Midlertidigt Byrum Klampenborgvej Plantegning

De næste år vil kommunen afprøve en midlertidig indretning af det spændende og centrale byrum, der åbnes op på Klampenborgvej, når det en dag kun er letbanen og busser, der kører igennem, da Klampenborgvej allerede nu er lukket permanent for biltrafik.

Udformningen af det midlertidige byrum tager afsæt i hovedelementerne i planen, der udstikkes i Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

Hensigten er at give et billede på, hvordan det fremtidige byrum kan fungere, samtidig med at man tester de forskellige elementers funktionalitet i den givne kontekst.

Dermed vil den midlertidige indretning af Klampenborgvej - udover at gøre byrummet klar til letbanen - kunne give erfaringer i forhold til en senere permanent indretning af Klampenborgvej.

Luftfoto af Klampenborgvej
FOTO: JWLuftfoto 2018

Grønne rum og zoner

Med indretningen skabes et grønt byrum, der inddeles i zoner til udeservering, ophold og leg.

Byrummet indrettes med 45 træer og større buske, som er plantet i bigbags.

Hele byrummet fremhæves med vejafmærkningsmaling i et bølgemønster, som referer til mølleøen.

I nogle zoner vil der være udeservering, andre zoner har en mere legende karakter. Og hvis du er vaks. vil du kunne finde aftryk af dyrelivet i mølleøen.

For at bringe mere leg til rummet opsættes to vippebænke og et kryds og bollespil.

Ved projektets afslutning kan træer og buske plantes permanent ud i andre projekter i kommunen.

Det undersøges i øjeblikket, hvor de pågældende træer og buske evt. kan plantes. Det kan for eksempel være på legepladser, i daginstitutioner eller på skoler.

Midlertidig cykelsti

Den tidligere cykelsti langs Lyngby Storcenters facade sløjfes, og en ny midlertidig cykelsti males op med termoplast langs letbanetracéet.

Denne placering svarer til cykelstiens forventede fremtidige permanente placering.

Møllehjul opmagasineret i højt græs
De gamle møllehjul har i mange år ligget opbevaret på en af kommunens grunde, men nu får de nyt liv som siddemøbler på Klampenborgvej

Opholdssteder

Der skabes uformelle siddemuligheder i form af historiske møllesten, som kommunen allerede har på lager.

De flotte gamle stenhjul, der i gamle dage blev brugt til at male korn, har i de sidste mange år stået opmagasineret på en afsidesliggende grund.

Nu bliver de hentet helt ind i Kongens Lyngby Centrum, hvor de vil fungere som alternative bænke i det midlertidige byrum på Klampenborgvej.

Dermed undgår vi investeringer i møbler, som vi måske alligevel ikke ønsker i det fremtidige permanente byrum.

Vi får også mulighed for at give kommende generationer et eksempel på den historie, der har defineret Kongens Lyngby i de sidste mange generationer.

Handelslivet bidrager til byrummet 

En del af byrummet indrettes i samarbejde med de handelsdrivende og byens aktører og kan skifte over tid.

Det er planen af byrummet bibeholdes frem til 2025.

Visualisering af Klampenborgvej, SLA 2022
I forbindelse med Udviklingsplanen for Fremtidens Kongens Lyngby Centrum har rådgivergrup-pen Team SLA, som vandt konkurrencen om byudvikling, lavet en visualisering af deres drømmescenarie for fremtidens Klampenborgvej.

Boulevarden er en del af noget større

Det midlertidige byrum på Klampenborgvej indgår i arbejdet med at skabe en Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Det nye byrum, der skal skabes, når letbanen bringer handlende til, fra nær og fjern, indgår i en større udviklingsplan.

En udviklingsplan er grundlæggende en række strategier og principper for, hvordan man udvikler Kongens Lyngby Centrum i fremtiden. Du kan læse meget mere om Udviklingsplanen her på siden.

Udviklingsplanen er i offentlig høring frem til den 9. juni 2023. I den forbindelse opstilles en udstilling i Lyngby Storcenter.

Kommunen har også oprettet en digital opslagstavle så du kan bidrage til at kvalificere Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum i høringsperioden.