Gå til hovedindhold
Du er her:

Proces fra vision til vdviklingsplan

Fremtidens Kongens Lyngby bliver ikke bygget på en dag, og det skal den i virkeligheden heller ikke. Hvis det skal lykkes at lave en plan, der er så holdbar, at den er lige så relevant om ti år, som i dag, så er grundighed en dyd

Likørstræde med fodgængere en sommerdag

En udviklingsplan bliver til

I løbet af vinteren blev et forslag til en samlet udviklingsplan, udarbejdet for hele Kongens Lyngby Centrum. Det sker efter, at byrådet 1. september 2022 besluttede at igangsætte processen, der skal munde ud i en offentlig høring af forslaget i foråret.

I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen. Den samlede udviklingsplan skal skabe et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum, der kan fremtidssikre den attraktive handelsby.

Forslaget til udviklingsplanen bliver lavet af Team SLA, som er en samling af rådgivere, der i foråret 2022 vandt opgaven i en arkitektkonkurrence, som du kan læse meget mere om her.

Vinderkåring af prallelopdrag ifm Udviklingsplanen Borgmesteren og Team SLA

Vinderholdet virkeliggør visionen

I løbet af efteråret og vinteren 2021-22 afholdt Lyngby-Taarbæk Kommune en arkitektkonkurrence for at finde ud af, hvem der skulle have lov at lave en plan for hvordan fremtidens Kongens Lyngby Centrum skal planlægges.

De tre hold der deltog var: Team LYTT, Team Vandkunsten og Team SLA. Du kan læse meget mere om konkurrencen og de tre forslag her.

Vinderne af konkurrencen blev Team SLA. Det er dem, der har arbejdet videre med at lave et bud på en reel udviklingsplan.

Det arbejde handlede hovedsageligt om tre forskellige ting:

 1. Inddrage input fra interessenter og politikere
 2. Indarbejde de bedste elementer i forslagene fra LYTT og Vandkunsten
 3. Imødekomme kommunens politikker og strategier for fx idræt- og bevægelse, bæredygtighed, arkitektur, kultur og lignende.

Planen om at komme i mål med planen

I foråret 2023 har Team SLA udviklet et forslag til udviklingsplanen, så nu er det tid til at kvalificere den, ved at spørge byens borgere til råds.

Inden Kommunalbestyrelsen i september 2023 kan vedtage en endelig Udviklingsplan er det vigtigt, at der er en grundig inddragelse af byens stemmer i forbindelse med den offentlige høring af planen i foråret.

Derefter er der sommeren over tid til at tilrette planen ud fra borgernes indspark.

EN proces i 4 faser

 • 2021: Visionsfasen

  I visionsfasen udviklede Kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og rådgivere en samlende vision for Kongens Lyngbys fremtid. Visionen er overordnet og sætter retning for det efterfølgende arbejde.

  Visionen skal:

  sammenfatte de ønsker og perspektiver, som skal tegne fremtiden

  skabe sammenhæng mellem igangværende projekter og strategier

  Visionen er et styringsværktøj for Kommunalbestyrelsen som bliver konkretiseret via en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

  I visionsfasen blev der af to omgange indbudt til borgerdialog, hvor byens borgere bidrog med deres synspunkter. Derudover inviterede vi udvalgte aktører fra byen til orienteringsmøder og anden dialog.

  Se den vision, som Kommunalbestyrelsen vedtog her.

 • 2021 og 2022: Idéfasen

  I efteråret og vinteren 2021/22 arbejdede forskellige rådgiverteams bestående af arkitekter, byplanlæggere og trafikeksperter, på det såkaldte parallelopdrag.

  Det er et andet ord for en konkurrence mellem de tre deltagende teams, som hver især gav et bud på, hvordan visionen kan realiseres. 

  De skulle i idéoplæg visualisere de valg og fravalg, der gør visionen til virkelighed, så den ønskede værdi trådte tydeligt frem. 

  I forbindelse med Idefasen blev der også afholdt en række borgerinddragelsesaktiviteter såsom byvandringer og sågar en udstilling i Lyngby Storcenter. På baggrund af input fra borgere og et bedømmelsesudvalg blev vinderen valgt.

 • 2022: Udviklingsfasen

  I løbet af 2022 kvalificerer vinderteamet af arkitektkonkurrencen deres forslag til en samlet udviklingsplan på baggrund af de bedste ideer fra alle tre ideoplæg og bedømmelsesudvalgets vurdering.

  Udviklingsplanen skal skabe grundlag for fremtidige planer og projekter i Kongens Lyngby Centrum og skabe sikkerhed for, at visionen føres ud i livet med den ønskede værdiskabelse for Lyngby-Taarbæk.

  I denne fase skal vinderforslaget viderebearbejdes og konkretiseres, og ideer skal blive til løsningsforslag for de forskellige områder i Kongens Lyngby Centrum. Her tilpasses forslaget Kommunalbestyrelsens og interessenternes ønsker samt kommunens politikker på relevante områder.

 • 2023: Beslutningsfasen

  I foråret 2023 kommer den foreslåede Udviklingsplan i offentlig høring. Her vil det være muligt for både borgere og interessenter at komme med indsigelser til planen. Dette vil især blive faciliteret af en række inddragelses aktiviteter, som skal gøre Udviklingsplanen mere tilgængelige for dem der skal bruge Kongens Lyngby Centrum i fremtiden.

  Efter høringsperioden i foråret, vil Udviklingsplanen også blive diskuteret af politikerne i Kommunalbestyrelsen, og derefter gennemgå en redigeringsperiode sommeren over.

  Den endelige udviklingsplan forventes at kunne blive vedtaget af Kommunalbestyrelsen lige efter sommeren 2023.

  Derefter vil Kommunalbestyrelsen vedtage en plan for den videre proces for implementering og realisering.

 • 2024-2030: Realiseringsfasen

  To af de mange store projekter, der udgør Udviklingsplanen, er allerede sat i gang.

  Det drejer sig om Klampenborgvej, hvor arbejdet med at lave en ny Letbane, har gjort det muligt at starte parallelt med udarbejdelsen af Udviklingsplanen.

  Derudover er der tale om Kanalparken, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning laver et stort klimatilpasningsprojekt. Det skal placeres under jorden, og gør det derfor muligt at starte planerne for, hvad der skal være ovenpå sideløbende med Udviklingsplanens udarbejdelse.

  Derefter vil en masse andre store projekter skyde op i hele Kongens Lyngby Centrum. De omfatter både nye byrum og bygninger, og har alle det tilfælles at de skal skabe et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum.

  I takt med at projekterne igangsættes vil du kunne læse meget mere om dem her på Lyngby-Taarbæk Kommunes Hjemmeside.

Offentligt møde 6. december 2021 i forbindelse med en tidligere del af processen omkring Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum
Offentligt møde 6. december 2021

Byudvikling er en åben proces i Kongens Lyngby

For at Udviklingsplanen får en langtidsholdbarhed, der gør den relevant for fremtidige projekter, der ikke er i støbeskeen endnu, er det nødvendigt med en grundig og åben proces. Derfor er både byens borgere og de virksomheder og organisationer med interesse i projekterne en central del af udviklingsplanens tilblivelse.

Offentlig høring

Helt grundlæggende vil Udviklingsplanen være så definerende for Kongens Lyngby Centrum, at den skal i offentlig høring. Det sker i foråret 2023, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune faciliterer en række aktiviteter, der skal gøre det muligt for byens borgere at give deres holdninger til Team SLAs forslag til kende.

Dem med noget i klemme

Alle de lokale organisationer og virksomheder, der har interesse i de projekter, der udgør den langsigtede udvikling af Kongens Lyngby Centrum har været inddraget i arbejdet med visionen. Mens det aktuelle arbejde med udviklingsplanen er i gang er alle byens vigtige interessenter selvfølgelig med helt inde i maskinrummet.

En fælles beslutning

Da man i foråret 2022 lå inde med tre gode bud på hvordan Udviklingsplanen for Fremtidens Kongens Lyngby Centrum kunne se ud, var det muligt for byens borgere at give deres besyv med.

Det var et bedømmelsesudvalg der endte med at vælge Team SLA som vinder af konkurrencen, men på baggrund af bedømmelsesudvalgets og borgernes tilbagemeldinger om de tre ideoplæg, valgte Kommunalbestyrelsen i september 2022 at gå videre med Team SLAs forslag som udgangspunkt for en færdiggørelse af en reel udviklingsplan for det fremtidige Kongens Lyngby Centrum.

I løbet af vinteren var det både muligt at deltage i byvandringer, besøge en udstilling med de tre forslag og give sine holdninger til byens udvikling til kende digitalt.

Byudviklingskonkurrencen

Du kan læse meget mere om byudviklingskonkurrencen på denne side, der er dedikeret til de tre forslag fra konkurrencen.