Gå til hovedindhold
Du er her:

En by bliver til

Fremtidens Kongens Lyngby bliver ikke bygget på en dag, og det skal den i virkeligheden heller ikke. Hvis det skal lykkes at lave en plan, der er så holdbar, at den er lige så relevant om ti år, som i dag, så er grundighed en dyd

En plan for Fremtidens Kongens Lyngby Centrum er på vej

Arbejdet med at forme Fremtidens Centrum er i efteråret 2022 så langt, at der arbejdes med konkrete områder i byen.

Hvor kan den nye musikskole rent faktisk ligge?
Hvad skal der rent faktisk være på Lyngby Torv?
Hvor skal min bil holde?

Efter at have handlet om svære overordnede strategier i lang tid, er arbejdet med fremtidens Kongens Lyngby Centrum i denne tid gået ind i en ny fase, hvor det hele skal blive til en egentlig plan, som byens borgere kan tage stilling til ved næste års høring.

Vinderholdet virkeliggør visionen

I løbet af efteråret og vinteren 2021-22 afholdt Lyngby-Taarbæk Kommune en arkitektkonkurrence for at finde ud af, hvem der skulle have lov at lave en plan for hvordan fremtidens Kongens Lyngby Centrum skal planlægges.

De tre hold der deltog var: Team LYTT, Team Vandkunsten og Team SLA. Du kan læse meget mere om konkurrencen og de tre forslag her.

Vinderne af konkurrencen blev Team SLA. Det er dem, der nu arbejder videre med at lave et bud på en reel udviklingsplan.

Det arbejde handler hovedsageligt om tre forskellige ting:

Inddrage input fra interessenter og politikere

Indarbejde de bedste elementer i forslagene fra LYTT og Vandkunsten

Imødekomme kommunens politikker og strategier for fx idræt- og bevægelse, bæredygtighed, arkitektur, kultur og lignende.

Planen om at komme i mål med planen

I foråret 2023 har Team SLA udviklet et forslag til udviklingsplanen, og så er det tid til at kvalificere den, ved at spørge byens borgere til råds.

Inden Kommunalbestyrelsen i september 2023 kan vedtage en endelig Udviklingsplan er det vigtigt, at der er en grundig inddragelse af byens stemmer i forbindelse med den offentlige høring af planen i foråret.

Derefter er der sommeren over tid til at tilrette planen ud fra borgernes indspark.

Du vil kunne læse meget mere om alle de forskellige muligheder for at give din mening til kende her på siden.

Med livrem og seler

Den strategiske byudviklingsproces i Kongens Lyngby Centrum strækker sig over de kommende 10-15 år.

Hvis man skal lykkes med de ambitiøse målsætninger, er der behov for et helhedsorienteret, strategisk blik på centrum, så der skabes en solid ramme for de kommende årtiers udvikling.

Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune igangsat en proces, der i 2023 skal resultere i en samlet strategisk og fysisk udviklingsplan.

 • 2021: Visionsfasen

  I visionsfasen udviklede Kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og rådgivere en samlende vision for Kongens Lyngbys fremtid. Visionen er overordnet og sætter retning for det efterfølgende arbejde.

  Visionen skal:

  sammenfatte de ønsker og perspektiver, som skal tegne fremtiden

  skabe sammenhæng mellem igangværende projekter og strategier

  Visionen er et styringsværktøj for Kommunalbestyrelsen som bliver konkretiseret via en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

  I visionsfasen blev der af to omgange indbudt til borgerdialog, hvor byens borgere bidrog med deres synspunkter. Derudover inviterede vi udvalgte aktører fra byen til orienteringsmøder og anden dialog.

  Se den vision, som Kommunalbestyrelsen vedtog her.

 • 2021 og 2022: Idéfasen

  I efteråret og vinteren 2021/22 arbejdede forskellige rådgiverteams bestående af arkitekter, byplanlæggere og trafikeksperter, på det såkaldte parallelopdrag.

  Det er et andet ord for en konkurrence mellem de tre deltagende teams, som hver især gav et bud på, hvordan visionen kan realiseres. 

  De skulle i idéoplæg visualisere de valg og fravalg, der gør visionen til virkelighed, så den ønskede værdi trådte tydeligt frem. 

  I forbindelse med Idefasen blev der også afholdt en række borgerinddragelsesaktiviteter såsom byvandringer og sågar en udstilling i Lyngby Storcenter. På baggrund af input fra borgere og et bedømmelsesudvalg blev vinderen valgt.

 • 2022: Udviklingsfasen

  I løbet af 2022 kvalificerer vinderteamet af arkitektkonkurrencen deres forslag til en samlet udviklingsplan på baggrund af de bedste ideer fra alle tre ideoplæg og bedømmelsesudvalgets vurdering.

  Udviklingsplanen skal skabe grundlag for fremtidige planer og projekter i Kongens Lyngby Centrum og skabe sikkerhed for, at visionen føres ud i livet med den ønskede værdiskabelse for Lyngby-Taarbæk.

  I denne fase skal vinderforslaget viderebearbejdes og konkretiseres, og ideer skal blive til løsningsforslag for de forskellige områder i Kongens Lyngby Centrum. Her tilpasses forslaget Kommunalbestyrelsens og interessenternes ønsker samt kommunens politikker på relevante områder.

 • 2023: Beslutningsfasen

  I foråret 2023 kommer den foreslåede Udviklingsplan i offentlig høring. Her vil det være muligt for både borgere og interessenter at komme med indsigelser til planen. Dette vil især blive faciliteret af en række inddragelses aktiviteter, som skal gøre Udviklingsplanen mere tilgængelige for dem der skal bruge Kongens Lyngby Centrum i fremtiden.

  Efter høringsperioden i foråret, vil Udviklingsplanen også blive diskuteret af politikerne i Kommunalbestyrelsen, og derefter gennemgå en redigeringsperiode sommeren over.

  Den endelige udviklingsplan forventes at kunne blive vedtaget af Kommunalbestyrelsen lige efter sommeren 2023.

  Derefter vil Kommunalbestyrelsen vedtage en plan for den videre proces for implementering og realisering.

 • 2024-2030: Realiseringsfasen

  To af de mange store projekter, der udgør Udviklingsplanen, er allerede sat i gang.

  Det drejer sig om Klampenborgvej, hvor arbejdet med at lave en ny Letbane, har gjort det muligt at starte parallelt med udarbejdelsen af Udviklingsplanen.

  Derudover er der tale om Kanalparken, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning laver et stort klimatilpasningsprojekt. Det skal placeres under jorden, og gør det derfor muligt at starte planerne for, hvad der skal være ovenpå sideløbende med Udviklingsplanens udarbejdelse.

  Derefter vil en masse andre store projekter skyde op i hele Kongens Lyngby Centrum. De omfatter både nye byrum og bygninger, og har alle det tilfælles at de skal skabe et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum.

  I takt med at projekterne igangsættes vil du kunne læse meget mere om dem her på Lyngby-Taarbæk Kommunes Hjemmeside.