Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Byggegrund med attraktiv beliggenhed i Lyngby sælges

Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder et areal på ca. 5.560 m2 i en del af Tracéet Syd langs Helsingørmotorvejen og den fremtidige letbane til salg.

  • Arealet er beliggende i den nordlige del af ramme ”1.7.92 Langs Helsingørmotorvejen Syd” i Kommuneplan 2017. Der skal afgives tilbud på køb af hele arealet.
  • Området vil kunne bebygges med maksimalt 2.000 kvadratmeter etageareal. Der gives mulighed for en varieret anvendelse af ejendommen til videnserhverv (herunder kontor), offentlige formål (offentlig service og offentlig administration), konference- og hoteldrift, P-hus og tekniske anlæg.
  • Arealet er ikke særskilt vurderet og vil blive endeligt opmålt og udstykket i forbindelse med udbuddet.
  • Købesummen skal betales kontant.
  • Udbudsvilkårene kan læses og hentes nedenfor. Henvendelser vedrørende udbuddet kan rettes til ejendomssalg@ltk.dk.
  • Tilbud på køb af ejendommen forudsættes afgivet på særlig tilbudsblanket, der sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune på nedenstående adresse. Sammen med tilbuddet skal tilbudsgivere aflevere et skitseprojekt på dispositionsforslagsniveau.
  • Lyngby-Taarbæk Kommune kan modtage mails med vedhæftninger på maksimalt 25MB pr. mail. Såfremt omfanget af tilbudsblanket med tilhørende bilag ikke muliggør fremsendelse pr. mail, skal bilag i elektronisk form (USB-Stick) vedlægges det fysiske tilbud.
  • De indkomne tilbud forventes forelagt økonomiudvalget ultimo juni 2020. Tilbud skal være kommunen i hænde senest fredag den 15.5.2020 kl. 10.00.
  • Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne købstilbud på ejendommen.
  • OBS: Hvis der opstår tekniske problemer med ovenstående links, f.eks. at få adgang til datarummet eller dokumenterne etc. kan henvendelse ske til mjm@gorrissenfederspiel.com
Dyrehavegård - grund til salg - CSYD2
CSYD2 areal på ca. 5.560 m2 til salg