Gå til hovedindhold
Du er her:

Kaningårdsvej 42, 2830 Virum

Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder ejendommen matr.nr. 74d Virum By, Virum, beliggende Kaningårdsvej 42, 2830 Virum, til salg ved offentligt udbud.

Kaningårdsvej 42 - ejendommen - billede 1
Kaningårdsvej 42 - ejendommen - billede 1

Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder ejendommen matr.nr. 74d Virum By, Virum, beliggende Kaningårdsvej 42, 2830 Virum, til salg ved offentligt udbud.

Ejendommen er attraktivt beliggende i den nordligste del af Furesøkvarteret i Virum - tæt på skov og Furesøen.

Fredeligt og naturskønt villaområde med kuperede grunde.

Ejendommen er opført i 1965 og er beliggende tilbagetrukket fra Kaningårdsvej på 1.588 m2 stor grund, heraf vej 188 m2.  

Ejendommen har et samlet bygningsareal på 230 m2 med et samlet boligareal på 286 m2, ifølge BBR-meddelelse. Bygningen er opført i 1 plan på skrånende grund med delvis højloftet kælder på 111 m2 heraf 56 m2 beboelse og gule mursten, pudset betonsokkel samt tagpap på tag. Bygningens plan er fordelt på flere forskudte niveauer.

Der forefindes på ejendommen endvidere en carport og et udhus i forlængelse hermed på i alt 33 m2.

Renovering skal påregnes.

Ejendommens nuværende anvendelsesstatus er døgninstitution (erhverv) og anden anvendelse, herunder boligformål kræver lovliggørelse efter gældende regler.

Ejendommen er energimærket F.

Skønnet kontantpris kr.: 5.700.000,00. Ejerudgifter pr. md. kr.: 12.045.

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud afgives på grundlag af udbudsmaterialet bestående af udbudsvilkår med tilhørende bilag. Udbudsmaterialet vil sammen med købsaftalen udgøre aftalegrundlaget for salget af ejendommen.

Udbudsmaterialet til salg af Kaningårdsvej 42 tilgængeligt via dette link.

Udbudsmateriale kan desuden rekvireres ved telefonisk henvendelse til Stine Scholte Ziani, telefon: 45 97 35 53, eller Flemming Andersen, telefon: 45 97 35 62, eller pr, e-mail: ejendomssalg@ltk.dk.

Købstilbud skal afgives skriftligt med angivelse af et fast beløb. Købesummen betales kontant.

Købstilbud skal være modtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune senest den 12. november 2019, kl. 12.00. De nærmere vilkår for afgivelse af købstilbud fremgår af udbudsmaterialet.

Lyngby-Taarbæk Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne købstilbud, herunder at forkaste alle indkomne købstilbud.

Salget er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tilbudsgiver er bundet af sit købstilbud i 8 uger fra tilbudsfristens udløb.

Såfremt ejendommen hovedsageligt skal anvendes til beboelse for tilbudsgiver, således at tilbudsgiver anses for forbruger, er tilbudsgiver uanset ovenstående berettiget til at tilbagekalde sit købstilbud, så længe købstilbuddet ikke er godkendt af kommunalbestyrelsen.