Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Lundtoftevej 199, 2800 Kgs. Lyngby – udbydes til salg - Budfrist den 07.06.2021

Ejendommen matr.nr. 13g, Lundtofte By, Lundtofte, beliggende Lundtoftevej 199, 2800 Kgs. Lyngby, udbydes til salg.

Billede 3 af grunden til Lundtoftevej 199
Billede 3 af grunden til Lundtoftevej 199

Kendetegn: En byggegrund på 1.064 m2, heraf vej 0 m2 beliggende i et dejligt område omkring Mølleåen og Det Danske Schweitz, hvor der er rig mulighed for gode løbeture, kanosejlads, mountainbike m.m. Helt lokalt ligger Brede Torv med alt til de daglige indkøb. Offentlig transport er lige ved døren og der er kort afstand til bl.a. DTU og Kgs. Lyngby der har et stort udvalg af butikker kombineret med bylivets mange fornøjelser.

Ejendommen er beliggende i byzone.

Det vil påhvile tilbudsgiver at opføre bebyggelse på Ejendommen i overensstemmelse med lokalplan, servitutter mv. Bebyggelsen skal opføres, med en udformning og materialevalg, svarende til den oprindelige bebyggelse på Ejendommen. Herudover skal bebyggelsen opføres med samme placering på Ejendommen som den oprindelige bebyggelse. Der henvises til udbudsmaterialet for information herom.

Skønnet kontantpris kr.: 3.700,000,00. Ejerudgifter pr. md. kr.: 3.711,00

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud afgives på grundlag af udbudsmaterialet bestående af udbudsvilkår med tilhørende bilag. Udbudsmaterialet vil sammen med købsaftalen udgøre aftalegrundlaget for salget af ejendommen.

Købstilbud skal afgives skriftligt med angivelse af et fast beløb. Købesummen betales kontant.

Købstilbud skal være modtaget på Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby senest den 07.06.2021 kl. 12.00. De nærmere vilkår for afgivelse af købstilbud fremgår af udbudsmaterialet.

Se udbudsvilkår og bilag for ejendommen her via dette link

Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem indkomne købstilbud, herunder eventuelt forkaste alle købstilbud.

Salget er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tilbudsgiver er bundet af sit købstilbud i 12 uger fra tilbudsfristens udløb.

Såfremt ejendommen hovedsageligt skal anvendes til beboelse for tilbudsgiver, således at tilbudsgiver anses for forbruger, er tilbudsgiver uanset ovenstående berettiget til at tilbagekalde sit købstilbud, så længe købstilbuddet ikke er godkendt af kommunalbestyrelsen.