Gå til hovedindhold
Du er her:

Malmmosevej 131, 2830 Virum

Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder ejendommen matr.nr. 73b Virum By, Virum, beliggende Malmmosevej 131, 2830 Virum, til salg ved offentligt udbud.

Malmmosevej 131 - ejendommen - billede 1
Malmmosevej 131 - ejendommen - billede 1

Ejendommen er attraktivt beliggende i den nordligste del af Furesøkvarteret i Virum - tæt på skov og Furesøen.

Fredeligt og naturskønt villaområde med Malmmosen som genbo og kuperede grunde.

Ejendommen er opført i 1954 og er beliggende tilbagetrukket fra Malmmosevej på 900 m2 stor grund, heraf vej 0 m2.  

Ejendommen har et samlet bygningsareal på 119 m2 med et samlet boligareal på 18 m2 og et samlet erhvervsareal på 101 m2, ifølge BBR-meddelelse. Bygningen er opført i 1 plan med fuld højloftet kælder og gule mursten, pudset betonsokkel samt rødt tegltag.

På ejendommen forefindes der endvidere en garage på 21 m2 samt et mindre udhus/skur.

Renovering skal påregnes.

Ejendommens nuværende anvendelsesstatus er undervisning og forskning (erhverv) og anden anvendelse, herunder boligformål kræver lovliggørelse efter gældende regler.

Ejendommen er energimærket D.

Skønnet kontantpris kr.: 5.500.000,00. Ejerudgifter pr. md. kr.: 6.484.

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud afgives på grundlag af udbudsmaterialet bestående af udbudsvilkår med tilhørende bilag. Udbudsmaterialet vil sammen med købsaftalen udgøre aftalegrundlaget for salget af ejendommen.

Udbudsmaterialet for salg af Malmmosevej 131 er tilgængeligt via dette link.

Udbudsmateriale kan desuden rekvireres ved telefonisk henvendelse til Stine Scholte Ziani, telefon: 45 97 35 53, eller Flemming Andersen, telefon: 45 97 35 62, eller pr, e-mail: ejendomssalg@ltk.dk.

Købstilbud skal afgives skriftligt med angivelse af et fast beløb. Købesummen betales kontant.

Købstilbud skal være modtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune senest den 12. november 2019, kl. 12.00. De nærmere vilkår for afgivelse af købstilbud fremgår af udbudsmaterialet.

Lyngby-Taarbæk Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne købstilbud, herunder at forkaste alle indkomne købstilbud.

Salget er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tilbudsgiver er bundet af sit købstilbud i 8 uger fra tilbudsfristens udløb.

Såfremt ejendommen hovedsageligt skal anvendes til beboelse for tilbudsgiver, således at tilbudsgiver anses for forbruger, er tilbudsgiver uanset ovenstående berettiget til at tilbagekalde sit købstilbud, så længe købstilbuddet ikke er godkendt af kommunalbestyrelsen.