Gå til hovedindhold
Du er her:

Facadeskiltning i Kgs. Lyngby bymidte

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget en række retningslinjer for facadeskiltning i Lyngby Hovedgade

Lyngby Hovedgade har mange kvaliteter, både som handelsgade og som byrum. Når du planlægger ændringer, som berører facadeudtrykket, er det derfor vigtigt at se på helheden og vælge løsninger, der passer både i gadebilledet og til bygningen.

Du bør nøje overveje typen af skiltning, størrelser, farver, belysning m.m.

Du er velkommen til at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ønskede ændring er mulig.

Sådan ansøger du om skiltning

Du skal sende din ansøgning via Byg og Miljø.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Fuldmagt fra ejer
 • Hvis du ansøger på vegne af en virksomhed/butik, som ikke er bygningsejer, skal der også være en fuldmagt fra indehaver
 • Tegning, der viser ændringen (fx hvor du ønsker at placere markiser eller skilte). Ved udhængsskilte skal du angive afstand til kørebane/cykelsti
 • Tegning og evt. fotos af den eksisterende facade. Du finder bygningstegninger i kommunens digitale byggesagsarkiv
 • Tegning eller visualisering af den nye facade. Du skal skrive målene, så placering af nye elementer fremgår entydigt, fx afstand til terræn, indbyrdes afstande, afstand til facadekant mv.
 • Dimensioner på den skiltning eller markise du søger om at opsætte, fx størrelser, højde, længde, dybde på skilte mv.
 • Oplysninger om materialer, glans, ophæng/fastgørelse, farver (gerne en farveprøve) og belysning (hvor er der lys, hvor meget lyser skiltet og i hvilke tidsrum).

Vær opmærksom på, at du skal overholde den gældende lokalplan, fx nr. 28 og 32, som dækker store dele af bymidten.

Se hvilken lokalplan, der gælder for din ejendom

Du kan se, om der er tinglyste deklarationer på din ejendom i Tinglysningen. Det kan også være relevant at læse om Vejloven samt Bygge- og beskyttelseslinjer m.m.

Retningslinjer for facadeskiltning i Lyngby Hovedgade

 • Udhængsskilte

  Vi anbefaler, at dimensionerne på udhængsskilte ikke overstiger 55x55 cm, når der er tale om kvadratiske eller runde skilte.

  Aflange udhængsskilte bør ikke overstige en højde på 35 cm og en længde på 75 cm og må kun placeres, hvor de ikke generer trafikken.

  Afstanden til kørebane eller cykelsti skal altid være mindst 1,5 m. Du skal placere udhængsskilte med underkant i en højde af minimum 2,8 m over fortov.

 • Skiltning på facade

  Skilte på facader bør ikke være højere end 35 cm, og det samme gælder ved løse bogstaver opsat på facaden. Skiltningen skal tilpasses underopdelinger i facaden, fx vinduesformater.

 • Skiltefarver

  Skiltefarver må ikke være skæmmende eller dominerende i forhold til facaden eller byrummet/gademiljøet.

 • Folie i vinduer

  Skiltning i form af folie opsat i vinduer skal underordne sig bygningens arkitektur, og bygningsdelen skal stadig bevare sin funktion og fremtræden.

 • Belysning

  Belysning må ikke genere omkringboende eller trafikken. Neonbelysning og hvide lyskasser kan ikke forventes at blive godkendt.

 • Bannerskiltning

  Materialerne skal være faste, derfor kan bannerskiltning ikke forventes at blive godkendt.

 • Menutavler

  Ønsker du at sætte menutavler og lignende op på facaden, må du - hvis du får tilladelse - forvente et krav om, at tavlerne opsættes i begrænset omfang, og at de skal tages ind hver dag.