Gå til hovedindhold
Du er her:

Årets Virksomhed 2022

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2015 uddelt prisen Årets Virksomhed til en lokal virksomhed, som har udvist et særligt socialt ansvar i den lokale beskæftigelsesindsats. Det er nu, du kan indstille din virksomhed eller arbejdsplads.

I oktober har kommunen åbent for indstillinger til Årets Virksomhed. En pris, der uddeles til de virksomheder, der i årets løb har gjort en særlig indsats for at: 

 • få flere unge i uddannelse eller job
 • ansætte ledige seniorer med risiko for langtidsledighed 
 • ansætte ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet

”Flest mulige borgere skal have tilknytning til arbejdsmarkedet – også borgere med særlige udfordringer. Rigtig mange af vores lokale virksomheder udviser et stort socialt ansvar heri og det vil vi gerne hylde” siger Borgmester Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Tidligere vindere af prisen Årets Virksomhed er:
 • Louis Nielsen Lyngby (2021), for at vise et særligt socialt ansvar,
 • The Body Shop – Lyngby Storcenter (2019), for at gøre en særlig indsats for sårbare unge,
 • Irma Sorgenfri Torv (2018), for at gøre en særlig indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet
 • Lyngby Håndværkerforening (2017) for at gøre en særlig indsats for at finde beskæftigelse til flygtninge og familiesammenførte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sådan indstiller du en virksomhed

Kandidater kan sende en begrundet indstilling til Aaretsvirksomhed@ltk.dk indtil tirsdag den 8. november 2022.

Man kan indstille sin arbejdsplads, sin egen eller en anden virksomhed.

Der er kriterier, som skal være opfyldt, for at din arbejdsplads eller virksomhed bliver udvalgt. Kriterierne er opdelt alt efter om, din virksomheder har gjort noget særligt for enten ledige seniorer, unge eller udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Se længere nede for flere oplysninger.

Alle kriterier behøver ikke at være opfyldt. Det er dog en betingelse, at der er tale om en privat virksomhed, at virksomheden er geografisk placeret i Lyngby-Taarbæk Kommune og at virksomheden har udvist et særligt socialt ansvar i 2022.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte organisations- og ledelseskonsulent Birgitte Dissing Kierch via bdki@ltk.dk eller tlf.: 3017 1545

Kriterier for prisen
Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes Virksomhedsservice, der udvælger en håndfuld kandidater på baggrund af indstillingerne. Kommunens Økonomiudvalg vælger den endelige vinder.

De nominerede virksomheder bliver hyldet ved et virksomhedsarrangement i starten af 2023, og vinderen får overrakt prisen af borgmester Sofia Osmani.

”Virksomhedsservice kigger efter virksomheder, som udviser et særligt engagement og socialt ansvar i forhold til at ansætte eller fastholde ledige og/eller sygemeldte borgere. Det handler om at virksomheden tilbyder lønnet arbejde eller praktik og aktivt medvirker til at udvikle borgernes kompetencer og kvalifikationer, så borgerne kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet” fortæller Birgitte Ovesen, ansvarlig for Virksomhedsservice i Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

Flere oplysninger om kriterierne

Kriterier for indstilling af virksomheder, som har gjort en særlig indsats for seniorer

 • Virksomheden har en særlig seniorpolitik i forhold til at tiltrække og fastholde seniorer
 • Virksomheden gør en særlig indsats for at opkvalificere sine ansatte +55 år
 • Virksomheden samarbejder med jobcentret i forhold til at ansætte eller opkvalificere ledige seniorer
 • Samarbejdet kan være i forhold til alle områder af redskabsviften inden for beskæftigelsesområdet - fx målrettede kurser eller uddannelse, aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud, ansættelser med handicapkompenserende ordninger mv.

Kriterier for indstilling af virksomheder, som har gjort en særlig indsats i forhold til unge

 • Virksomheden tager løbende lærlinge og stiller praktikpladser til rådighed
 • Virksomheden gør en særlig indsats for at hjælpe udsatte unge med at komme ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse
 • Virksomheden samarbejder med jobcentret i forhold til at få flere dimittender hurtigt ud på arbejdsmarkedet
 • Samarbejdet kan være i forhold til alle områder af redskabsviften inden for beskæftigelsesområdet - fx opkvalificering, aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud, ansættelser med handicapkompenserende ordninger mv.

Kriterier for indstilling af virksomheder, som har gjort en særlig indsats i forhold til at få flere udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet

 • Virksomheden udviser et stort socialt ansvar ved at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet
 • Der er tale om et særligt engagement hos en eller flere personer i virksomheden i forhold til at samarbejde med jobcenteret om beskæftigelsesindsatsen for borgere langt fra arbejdsmarkedet.
 • Virksomheden samarbejder med jobcentret om at skabe progression i forhold til den lediges arbejdsmarkedstilknytning.
 • Samarbejdet kan være i forhold til alle områder af redskabsviften inden for beskæftigelsesområdet - fx opkvalificering, aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud, ansættelser med handicapkompenserende ordninger, skånejob, fleksjob mv.
 • Virksomheden udviser initiativ i forhold til at ansætte på ordinære vilkår – fx ved at udvikle praktikker til ordinære løntimer
 • Virksomheden har særlig fokus på ansættelse af ledige med sprogudfordringer.