Gå til hovedindhold
Du er her:

Er din virksomhed Årets Virksomhed 2021?

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler igen i år prisen Årets Virksomhed til en lokal virksomhed, som har udvist et særligt socialt ansvar i den lokale beskæftigelsesindsats. Det er nu, du kan indstille din eller en andens virksomhed eller arbejdsplads.

Hvad skal du være opmærksom på, når du indstiller en virksomhed?

Årets Virksomhed er målrettet private virksomheder, som er geografisk placeret i Lyngby-Taarbæk Kommune og som har udvist et særligt socialt ansvar i 2021.

I din indstilling skal du skrive en kort begrundelse for, hvorfor lige netop denne virksomhed fortjener at vinde prisen for Årets Virksomhed 2021.

Derudover bedes du oplyse kontaktinformationer på den, som indstiller - og på den virksomhed som indstilles (hvis du ikke indstiller din egen virksomhed).

Vi glæder os til modtage din indstilling! 

Årets Virksomhed 2021
Årets Virksomhed 2021

I oktober måned har kommunen åbent for indstillinger til Årets Virksomhed. En pris, der uddeles til de virksomheder, der i årets løb har gjort en særlig indsats for at:  

 • få flere unge i uddannelse eller job
 • ansætte ledige seniorer med risiko for langtidsledighed  
 • ansætte ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Hvem kan indstille til Årets Virksomhed 2021?

Du kan indstille din arbejdsplads, din egen eller en andens virksomhed.

Det er muligt at indstille en virksomhed til Årets Virksomhed 2021 frem til udgangen af oktober 2021.

Herefter udvælger Lyngby-Taarbæk Kommunes Virksomhedsservice en håndfuld kandidater på baggrund af indstillingerne, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vælger den endelige vinder. For at komme i betragtning til prisen skal virksomheden have udvist et særligt socialt ansvar i 2021.    

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har opstillet en række kriterier, der skal være opfyldt, for at din arbejdsplads eller virksomhed bliver udvalgt. Kriterierne er opdelt alt efter om din virksomheder har gjort noget særligt for enten ledige seniorer, unge eller udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Alle kriterierne behøver ikke at være opfyldt. Det er dog en betingelse, at der er tale om en privat virksomhed, at virksomheden er geografisk placeret i Lyngby-Taarbæk Kommune og at virksomheden har udvist et særligt socialt ansvar i 2021.

 • Kriterier for indstilling af virksomheder, som har gjort en særlig indsats for seniorer
  • Virksomheden har en særlig seniorpolitik i forhold til at tiltrække og fastholde seniorer
  • Virksomheden gør en særlig indsats for at opkvalificere sine ansatte +55 år
  • Virksomheden samarbejder med jobcentret i forhold til at ansætte eller opkvalificere ledige seniorer
  • Samarbejdet kan være i forhold til alle områder af redskabsviften inden for beskæftigelsesområdet - fx målrettede kurser eller uddannelse, aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud, ansættelser med handicapkompenserende ordninger mv.
 • Kriterier for indstilling af virksomheder, som har gjort en særlig indsats i forhold til unge
  • Virksomheden tager løbende lærlinge og stiller praktikpladser til rådighed
  • Virksomheden gør en særlig indsats for at hjælpe udsatte unge med at komme ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse
  • Virksomheden samarbejder med jobcentret i forhold til at få flere dimittender hurtigt ud på arbejdsmarkedet
  • Samarbejdet kan være i forhold til alle områder af redskabsviften inden for beskæftigelsesområdet - fx opkvalificering, aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud, ansættelser med handicapkompenserende ordninger mv.
 • Kriterier for indstilling af virksomheder, som har gjort en særlig indsats i forhold til at få flere udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet
  • Virksomheden udviser et stort socialt ansvar ved at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet
  • Der er tale om et særligt engagement hos en eller flere personer i virksomheden i forhold til at samarbejde med jobcenteret om beskæftigelsesindsatsen for borgere langt fra arbejdsmarkedet.
  • Virksomheden samarbejder med jobcentret om at skabe progression i forhold til den lediges arbejdsmarkedstilknytning.
  • Samarbejdet kan være i forhold til alle områder af redskabsviften inden for beskæftigelsesområdet - fx opkvalificering, aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud, ansættelser med handicapkompenserende ordninger, skånejob, fleksjob mv.
  • Virksomheden udviser initiativ i forhold til at ansætte på ordinære vilkår – fx ved at udvikle praktikker til ordinære løntimer.

Kåring af Årets Virksomhed 2021

Virksomhedsservice i Jobcenter Lyngby-Taarbæk udvælger en håndfuld kandidater på baggrund af indstillingerne.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udpeger en vinder på udvalgsmødet den 30. november 2021. De nominerede virksomheder bliver hyldet ved et virksomhedsarrangement i januar 2022.