Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Udbud af parallelopdrag i forbindelse med udviklingen af Kongens Lyngby Centrum

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, der skal sætte rammer for offentlige og private projekter og omsættes til konkrete byrumsprojekter. Det sker for at fremtidssikre Kongens Lyngby Centrum som en levende og oplevelsesrig by, for at udvikle de fremtidige byrum langs letbanen og i tilknytning til klimatilpasningsprojekter samt for at sætte en politisk retning for fremtidige private og offentlige investeringer i byen.

Derfor ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Realdania at gennemføre et parallelopdrag med tre tværfaglige arkitektteams, som gennemføres i perioden oktober 2021 til marts 2022. Derefter forventes det, at der skal udarbejdes en endelig udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum parallelt med udvikling og realisering af udvalgte byrumsprojekter i centrum (Klampenborgvej, Lyngby Torv og området omkring rådhuset samt dele af Fæstningskanalen, delområderne 1, 3 og 10 i ”Program for Parallelopdrag”)

Lyngby-Taarbæk Kommune lægger vægt på, at arbejdet med udviklingsplanen tager afsæt i en dyb forståelse for nye udviklingstendenser/megatrends, der i de kommende år vil præge byernes udvikling inden for detailhandel, byliv, mobilitet og bæredygtighed mv.

På denne baggrund udbyder Lyngby-Taarbæk Kommune herved tre parallelle kontrakter med karakter af rammeaftaler, der hver indeholder en forpligtelse til i parallelopdraget at udarbejde et forslag til en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Derudover indeholder rammeaftalerne en mulighed for Lyngby-Taarbæk Kommune for at tilkøbe rådgivningsydelser til færdiggørelse af udviklingsplanen samt til projektering af byrum i delområderne 1, 3 og 10.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudsloven i henhold til udbudsbekendtgørelse fremsendt til offentliggørelse i EU-tidende den 1. juli 2021. Program for parallelopdraget samt krav til kompetencer mv. fremgår af udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt her via dette link til kommunens elektroniske udbudssystem Ethics

Der er tilbudsfrist 30. august 2021 kl. 12.00