Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:
Jobannonce

Entreprise- og udbudsjurist til Udbuds- og Indkøbskontoret

Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer i disse år betragtelige investeringer i renovering og modernisering af kommunens ejendomme samt udvikling af anlægsporteføljen, byudvikling og konkurrenceudsættelser af driftsopgaver.

Entreprise- og udbudsjurist til Udbuds- og Indkøbskontoret

Entreprise- og udbudsjuristfunktionen er organisatorisk forankret i Udbuds- og Indkøbskontoret, som i dag består af 10 medarbejdere, der primært beskæftiger sig med udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser, og hvis uddannelsesmæssige baggrund er blandet merkantil-juridisk. Entreprise- og udbudsjuristfunktionen består af 2-3 entreprise- og udbudsjurister.

Udbuds- og Indkøbskontoret er organisatorisk samplaceret med bl.a. Juridisk Kontor (hvor de fleste jurister har advokatbaggrund), og hvor Juridisk Kontor på samme måde som Udbuds- og Indkøbskontoret står til rådighed med rådgivningsmæssig støtte til kommunens forvaltningsgrene, herunder på det privatretlige område m.h.t. bl.a. køb/salg/udlejning/drift af kommunale ejendomme, entrepriseret, kontrakter mv.

Kommunen har et relativt højt anlægsniveau. Den juridiske bistand til bygge- og anlægsområdet består nærmere i at rådgive i forbindelse med både større og mindre bygge- og anlægsopgaver samt rådgiveraftaler, herunder rådgivning om og gennemførelse af udbud, kontraktstyring, håndtering af tvister, udarbejdelse af notater og paradigmer mv.

Ejendomme og arealer, som kommunen selv benytter, administreres i Center for Arealer og Ejendomme, som også forestår udvikling og gennemførelse af kommunens bygge- og anlægsprojekter. Der er 30-40 medarbejdere på området, som arbejder med anlæg af veje, parker o.l. samt renovering og opførelse af skoler, daginstitutioner, sociale institutioner, idrætsanlæg mv.

Kommunen er bl.a. i gang med større opgaver med vejanlæg i forbindelse med letbaneprojektet og ombygning og renovering af skoler. Herudover pågår udvikling af kommunens arealer med henblik på at tiltrække erhvervsvirksomheder og borgere, hvorfor der også er opgaver i relation til byggemodning.

Profil

Der søges en erfaren, dygtig og selvstændigt arbejdende cand.jur eller cand.merc.jur med interesse for entreprise- og udbudsområdet. Heri indgår at

 • have kompetence/viden om entreprise- og udbudsret; det er en fordel, men ikke en betingelse, at have praktisk erfaring fra anden bygherreorganisation, advokatbranchen eller lignende
 • have god skriftlig og mundtlig formulerings- og formidlingsevne
 • have evne og vilje til at samarbejde med kolleger på alle niveauer og indgå i planlægningen
 • arbejde analytisk, effektivt og selvstændigt ud fra en samlet kommunal virksomhedsbetragtning og forretningsforståelse
 • være ansvarsbevidst, engageret og handlekraftig
 • have godt humør og være imødekommende
 • være motiveret for at arbejde helhedsorienteret, projektorienteret og på tværs af fagområder mv. i kommunen
 • være indstillet på fortsat faglig udvikling.

Kommunen tilbyder

 • Store og spændende projekter i en organisation, der har brug for og værdsætter rådgivning
 • Frihed under ansvar
 • Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø.

Ansættelse sker som fuldmægtig eller special-/chefkonsulent afhængig af erfaring og kompetencer. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og AC, idet lønnen i øvrigt fastsættes på baggrund af kvalifikationer.

Yderligere oplysninger

fås ved henvendelse til entreprise- og udbudsjurist, Susan Højgaard, på tlf. 20 13 11 29 eller konstitueret udbuds- og indkøbschef, Mette Ohm, på tlf. 45 97 31 86.

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 13. april 2020.

Ansøgning med relevante bilag (CV samt uddannelsesbevis samt evt. supplerende videregående uddannelse) sendes elektronisk via kommunens elektroniske rerkruteringssystem.

Samtaler

Samtaler gennemføres løbende.