Gå til hovedindhold
Du er her:
Jobannonce

Sekretariatschef søges til Center for Uddannelse og Pædagogik

Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) i Lyngby-Taarbæk Kommune søger en sekretariatschef med direkte reference til centerchefen.

Sekretariatschef søges til Center for Uddannelse og Pædagogik

Center for Uddannelse og Pædagogik har gennem den seneste tid gennemgået en organisationsændring, for at kunne imødekomme nye spændende og udfordrende opgaver, som centeret står overfor. Du bliver en del af et nyt chefhold, som består af centerchef, dagtilbudschef, skolechef, PPR-chef og sekretariatschef. I kommer til at arbejde tæt sammen om at løse opgaver på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet.
Som sekretariatschef vil du have den direkte ledelse af centerets udviklingssekretariat. Derudover vil lederen af centerets administrative sekretariat skulle referere til dig.

Udviklingssekretariatet består af udviklingskonsulenter, it- og digitaliseringskonsulent samt studentermedhjælpere. Udviklingssekretariatet arbejder på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet med bl.a. politisk betjening, direktionsbetjening, ledelsesinformation, udviklingsprojekter, analyser, evalueringer, procesfacilitering, strategiudvikling samt udvikling af driften på dagtilbuds- og skoleområdet i samarbejde med skole- og dagtilbudsstab. Som sekretariatschef får du ansvaret for at lede udviklingssekretariatets samlede opgaveportefølje og personale. Du kommer også til selv at bidrage til den konkrete løsning af sekretariatets opgaver.

Dine væsentligste opgaver som sekretariatschef vil være:

 • Faglig og personalemæssig ledelse af udviklingssekretariatet.
 • Ledelse af lederen af det administrative sekretariat.
 • Tovholder på en effektiv og professionel politisk betjening og direktionsbetjening, herunder udarbejdelse af politiske sager, oplæg, notater mv.
 • Ledelse/projektledelse af konkrete udviklingsprojekter, analyser, evalueringer mv.
 • Koordinering af et større udviklingsprogram med omstillinger på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde på tværs af flere fagcentre.
 • At understøtte koordinering af centerets samlede opgaveportefølje i samarbejde med den øvrige chefgruppe, samt bidrage aktivt til udviklingen.
 • At understøtte centerets samarbejde med øvrige centre i forvaltningen.

Den ideelle kandidat kan genkende sig selv i det meste af følgende:

 • Har viden om og stor interesse for dagtilbuds- og skoleområdet samt kendskab til lovgivningen på området.
 • Har stor erfaring med direktionsbetjening og politisk betjening.
 • Kan lede og give faglig sparring på hele processen omkring udviklingsprojekter, evalueringer, analyser, databearbejdning mv.
 • Har særdeles gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt samt stærke analytiske kompetencer.
 • Har politisk tæft og god organisatorisk forståelse.
 • Er systematisk, grundig, struktureret og samtidig beslutningsdygtig.
 • Besidder stort overblik og har samtidig sans for detaljen.
 • Har en naturlig og troværdig gennemslagskraft.
 • Har en inddragende og tillidsbaseret tilgang til ledelse af uddelegering af opgaver og ansvarsområder.
 • Er god til at skabe en tillidsfuld, konstruktiv dialog med medarbejdere og chefer på tværs af forvaltningen og decentralt.
 • Har stærke relationelle kompetencer.
 • Har modet til at lede både op og ned i systemet.
 • Trives med at arbejde med en bred opgaveportefølje på mange niveauer.
 • Har en relevant akademisk uddannelse og flere års erfaring fra lignende funktioner.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte centerchef Rasmus Mattern Nielsen på tlf.: 2036 8565

Samtaler forventes at blive afholdt den 30. juni 2022