Gå til hovedindhold
Du er her:
Jobannonce

Social- og sundhedsassistent

Vil du i et trygt miljø lære, udfordres fagligt og mærke du gør en forskel, så bliv en del af sygeplejen på Trænings-og rehabiliteringscenteret (TRC) i Lyngby Taarbæk Kommune. Vi søger en social- og sundhedsassistent i dagvagt til vores ene rehabiliteringsafsnit.

Social- og sundhedsassistent

Er du nysgerrig på at arbejde rehabiliterende med døgnindlagte borgere, og vil du være med til at løfte vores sygepleje i et tværfagligt miljø så er vi lige den arbejdsplads, hvor dine faglige og personlige kompetencer kan komme i spil.

Vores kerneopgave er:
I Trænings-og rehabiliteringscentret lykkes vi, når borgere med et rehabiliterende behov oplever, at når de gennem meningsfuld aktivitet og deltagelse opnår at mestre eget liv bedst mulig.

Trænings-og rehabiliteringscentret har 40 døgnrehabiliteringspladser fordelt i 5 team, hvoraf et team varetager det neurologisk speciale. Et rehabiliterende forløb er overvejende for borgere, der har haft et forudgående indlæggelsesforløb på et hospital. Vi har endvidere borgere i den terminale fase, hvor omsorgen ydes i tæt samarbejde med hospice og praktiserende læge. Der er musikterapeuter og aktivitetsmedarbejdere tilknyttet vores døgnpladser

Du bliver en del af et tværfagligt team med 4 social- og sundhedsassistenter, 1 sygeplejerske og fasttilknyttede fysio- og ergoterapeuter. I dagligt fremmøde til 8 borgere er I 3 social- og sundhedsassistenter.
Teamet fordeler de praktiske og administrative opgaver i et tæt samarbejde, og vi afholder ugentlige/daglige tværfaglige møder sammen med vores borgere om deres forløb. Her vægtes din faglighed højt i forhold til borgerens behov for pleje og rehabilitering.

Alle dagvagter arbejder hver 3. weekend eller hver anden efter ønske, og har en arbejdsdag på 7,5 time. Vi tilbyder:
● god og grundig introduktion af erfarne kolleger
● en arbejdsplads med høj grad af medarbejderinddragelse/indflydelse
● et højt fagligt miljø (mono- og tværfagligt) i konstant udvikling, og med elever og studerende som en naturlig del af vores arbejdsplads
● godt arbejdsmiljø såvel i tale som handling
● kontinuerlig kompetenceudvikling – der udarbejdes kompetenceprofiler på alle social- og sundhedsassistenter og vi arrangerer kurser og undervisning i kliniske emner såvel som i dokumentation løbende
● kompetenceprofil til brug for din udvikling og CV

Vi søger dagvagt som:
● kan lide at arbejde rehabiliterende
● er i besiddelse af faglig stolthed og engagement
● nysgerrig over for andre faggruppers viden og kunnen
● har overblik, er fleksibel og ansvarsbevidst
● kan trives i en hverdag, som aldrig er ens
● er anerkendende i dialogen og samarbejdet
● kan både arbejde selvstændigt og i team
● har fokus på borger/pårørende inddragelse

Er ovenstående stilling noget for dig, håber vi meget du vil være vores nye kollega Vil du vide mere om TRC, kan du læse på vores hjemmeside
(https://traening-rehab.ltk.dk/) eller komme forbi til en rundvisning og kop kaffe.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og principperne om ny løn

Samtaler afholdes løbende

I Center for Sundhed og Omsorg har vi erfaring for, at mangfoldighed er en styrke, og vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnicitet til at søge.

For yderligere kontakt konstitueret afdelingsleder Lena Jungemann, mail lejun@ltk.dk mobil 21336512