Gå til hovedindhold
Du er her:
Jobannonce

Støttecenter Hjorten søger en socialpædagogisk fuldtidsmedarbejder

Åben Dialog og recovery-orientering: Støttecenter Hjorten søger en socialpædagogisk fuldtidsmedarbejder, som vil arbejde recovery-orienteret og med inspiration fra Åben Dialog i socialpædagogisk støtte efter §§ 85 og 82 for borgere med psykosociale udfordringer.

Støttecenter Hjorten søger en socialpædagogisk fuldtidsmedarbejder

Åben Dialog er en central inspirationskilde for os i måden vi møder borgerne på og måden vi er organiseret på. Vi holder dialogiske netværksmøder, når vi starter indsatsen op og løbende for at følge op og understøtte netværkets ressourcer og potentialer. I vores gruppeforløb bruger vi dialogiske processer, ligesom vi arbejder recovery-orienteret ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske udfordringer kan komme sig og komme videre. Vi arbejder ud fra dialogiske principper tæt sammen med myndighedsenheden som en del af Indgangen til Voksenafdelingen i Center for Social Indsats. Hvis du kommer til samtale, vil du opleve, at vi bruger reflekterende team når vi ansætter.

Støttecenter Hjorten er Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud om gruppebaseret og individuel støtte efter § 85 og § 82. Tilbuddet er til borgere med psykosociale udfordringer, som bor i eget hjem. I enheden er vi 13 medarbejdere med forskellige fagligheder.  Da en af vores gode kollegaer skal læse videre, søger vi en fuldtidsmedarbejder, til den ledige stilling, som primært har opgaver i § 85 og § 82.

Faglig tilgang og målsætninger
Vores tilgang bygger på et dialogisk og netværksorienteret perspektiv, ud fra hvilket det søges at forstå borgerens vanskeligheder relationelt og kontekstuelt. Kerneopgaven er at samarbejde med borgeren om at få et godt hverdagsliv, og finde sin egen vej og sine egne handlemuligheder.

Målet med indsatsen kan være:

 • at støtte borgeren i at skabe og vedligeholde relationer
 • at styrke tilknytningen til netværk og det omkringliggende samfund
 • at deltage i fællesskaber
 • at understøtte et, for borgeren, godt hverdagsliv
 • at hjælpe borgeren med at udvikle nye fortællinger om sig selv.


Vi ønsker en medarbejder, der:

 • har en relevant pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse
 • har erfaring med at arbejde med mennesker der har psykiske og/eller sociale problemer
 • har erfaringer med at planlægge og afholde aktivitets-, gruppe- og/eller læringsforløb
 • har erfaringer med eller nysgerrighed på at afholde dialogiske netværksmøder
 • kan bidrage til at identificere gode, kreative løsninger i samarbejde med borger og rådgiver. Det kræver både gode refleksive og dialogiske evner samt en god forståelse for organisationen og de omkringliggende muligheder hos samarbejdspartnere, civilsamfund m.m.
 • evner det tværfaglige samarbejde om og med borger, er nysgerrig på andres perspektiver og kan se relevansen i at kigge på samme problemstilling fra flere forskellige faglige vinkler
 • er fleksibel ift. arbejdstider, som kan afhænge af borgernes behov for støtte. Arbejdstiden ligger i hverdagene, og primært i dagtimerne. Der kan forventes lidt ekstra forskudt arbejdstid ved ferie, sygdom samt ved særlige arrangementer.


Vi kan tilbyde:
 

 • fleksible rammer for samarbejdet med borgeren
 • engagerede og dygtige kollegaer, der vægter faglig sparring og vidensdeling højt
 • stor ledelsesopbakning og tillid til dine faglige vurderinger og din sunde fornuft
 • en spændende arbejdsplads, hvor vi i hele det sociale område er i gang med at tænke nyt
 • stor indflydelse på tilrettelæggelsen og udviklingen af vores arbejde
 • ekstern supervision og fagrelevant undervisning i bl.a. Åben Dialog og Recovery
 • en arbejdsplads med fokus på trivsel og arbejdsglæde og betydningen af et trygt fællesskab og tillid til hinanden.
 • dejlige omgivelser i og omkring Jægersborgvej/Hjortholmsvej, hvor vi har til huse i to gamle villaer.


Kontaktpersoner ved spørgsmål:

Juliette Clausen, støtteteamet, tlf:29845553
Bettina Heldorf, leder, tlf:23706721

Ansøgningsfristen er mandag den 15.07.2024 kl.23.00, og ansættelsessamtaler finder sted i uge 30.
Stillingen er til besættelse pr. 01.09.2024 eller hurtigst muligt derefter.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende straffeattest