Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Retningslinjer for fratrædelsessamtaler

Her kan du læse kommunens retningslinjer for gennemførelse af fratrædelsessamtaler ved personaleafvikling

Formål

Når en stilling bliver ledig, er det hensigtsmæssigt, at forholdene omkring den ledige stilling og arbejdspladsen vurderes nærmere. På den måde kan man aktivt medvirke til at sikre optimale muligheder for en evt. nødvendig tilpasning fremover.

Arbejdspladsen får mulighed for – at skabe et bedre udgangspunkt for den kommende rekrutteringsprocedure. Der kan på den måde skabes optimale muligheder for at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor fastholdelse af personalet er i fokus.

Fratrædelsessamtaler kan med fordel gennemføres både i forbindelse med en medarbejders almindelige jobskifte eller ved en medarbejders pensionering.

Hvis der er tale om jobskifte, kan den fratrædende medarbejder eller leder have behov for at uddybe sin beslutning nærmere. Det kan både være en personlig tilfredsstillelse og et ønske fra den pågældende om – på en konstruktiv måde – at få lejlighed til at hjælpe den ”gamle” arbejdsplads og de tidligere kolleger ved at bidrage med oplysninger, som kan anvendes af den ”gamle” arbejdsplads i fremtiden.

Behovet for fratrædelsessamtaler vil være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, men det er væsentligt, at alle fratrædende medarbejdere og ledere tilbydes mulighed for en fratrædelsessamtale. Det påhviler ledelsen at give tilbud om en fratrædelsessamtale.

Evt. markante synspunkter, som fremkommer ved en fratrædelsessamtale, skal ikke nødvendigvis føre til ændringer. Men der kan være tale om, at oplysningerne synliggør problematikker, der betyder, at der bør tages initiativer af den ene eller anden art.

Procedure

Kommunens arbejdspladser er meget forskellige. Både i indhold og størrelse.

Temaet ”Fratrædelsessamtaler” skal derfor tages op til drøftelse på det relevante niveau i MED-udvalgsregi således, at der kan udarbejdes konkrete og lokale retningslinjer.

Følgende elementer bør bl.a. indgå, når MED-udvalgene udarbejder konkrete retningslinjer for området:

  • Hvem tager initiativ til gennemførelse af fratrædelsessamtaler?

  • På hvilket niveau gennemføres fratrædelsessamtaler?

  • Hvilke elementer skal indgå i områdets fratrædelsessamtaler?

  • Hvordan følges der op på fratrædelsessamtaler?

Til inspiration for MED-udvalgene er der udarbejdet et generelt skema, som enten kan anvendes direkte, eller som kan bearbejdes, så det bliver mere målrettet det enkelte område.