Gå til hovedindhold
Du er her:

Aktindsigt

Aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven

 • Hvem har ret til aktindsigt?

  Alle borgere har ret til at få indsigt i de dokumenter der indgår i sagsbehandlingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Reglerne herom findes i offentlighedsloven, der dog også indeholder begrænsninger i, hvad der kan kræves aktindsigt i.

  Er du part i en sag, har du en udvidet ret til aktindsigt. Disse regler findes i forvaltningsloven.

 • Hvad er aktindsigt?

  Aktindsigt betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se de dokumenter i sagen, som kommunen har modtaget, og som er sendt ud fra kommunen.

 • Sådan anmoder du om aktindsigt?

  Hvis du vil have aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til det center, hvor du mener, at sagen behandles. Hvis centret ikke inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen har givet eller afslået aktindsigt, skal centret underrette dig om årsagen til, at afgørelsen endnu ikke er truffet og om, hvornår du kan forvente at få endeligt svar.

  Hvis du ikke har modtaget endeligt svar senest 14 arbejdsdage efter centret har modtaget din anmodning om aktindsigt, kan du klage over sagsbehandlingstiden.

  Du kan også klage, hvis du ikke er enig i den afgørelse centret har truffet, om hvilke dokumenter eller oplysninger du kan få aktindsigt i.

  Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingstiden eller afgørelsen om aktindsigt, skal du rette henvendelse til det center i kommunen, der behandler sagen. Centret vil herefter genbehandle sagen og videresende den til klageinstansen inden 7 arbejdsdage, hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, eller hvis sagen endnu ikke er færdigbehandlet.

  Tvivlsspørgsmål vedrørende aktindsigt kan rettes til det center, som behandler sagen. Du finder en oversigt over kommunens centre her.