Gå til hovedindhold
Du er her:
Nyhed

Bygningen Ny Lyngbygaard lukket pga. dårligt indeklima

Vi må desværre lukke bygningen Ny Lyngbygaard pga. dårligt indeklima. Lokalerne er lukket pr. 14. maj og frem til, at der er fundet en løsning.

Lukning af bygningen vil berøre Musik- og Billedskolens aktiviteter samt øvrige fritidsaktiviteter i huset. Lukningen skyldes forekomst af skimmelsvamp.

Lokalerne lukkes pr. 14. maj og frem til, at der er fundet en løsning.

Vi arbejder på højtryk med hurtigst muligt at finde egnet genhusning til alle aktiviteter. Brugere af huset vil blive informeret inden for de nærmeste dage og løbende i takt med, at der er nyt.

Baggrund

Baggrunden er, at kontormedarbejdere og en lærer fra Musik- og Billedskolen har oplevet gener relateret til indeklimaet.

På den baggrund er der blevet iværksat en gennemgribende undersøgelse af bygningen af Teknologisk Institut. Desværre viser undersøgelsen, at der er skimmelsvamp på et niveau, der kan give sundhedsmæssige gener ved længere tids ophold i bygningen.

Årsagen til skimmelvæksten er sandsynligvis opstået over en årrække. Der er løbende gjort forskellige tiltag for at udbedre oplevede indeklimaproblemer. Antagelsen er, at skimmelvæksten for alvor udviklede sig i løbet af marts på grund af de store nedbørsmængder.

Skimmelsvamp forekommer både i naturen og i de fleste bygninger i små mængder. I store mængder og ved ophold i længere tid ad gangen, kan det give sundhedsmæssige gener.

Ved spørgsmål

Brugere, der har spørgsmål vedr. Musikskolen, er velkomne til at kontakte Musikskolen på mail: musikskolen@ltk.dk og tlf. 45 97 36 59.

Fritidsbrugere i huset er velkomne til at kontakte Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur på mail fritid@ltk.dk og tlf. 45 97 30 02.

Der kan være spørgsmål, vi ikke umiddelbart kan svare på. De vil blive undersøgt og svaret på hurtigst muligt.