Gå til hovedindhold
Du er her:
Nyhed

Europa-Parlamentsvalg Søndag den 26. maj 2019

Annonce vedrørende Europa-Parlamentsvalget udgivet i det grønne område den 15. april 2019

Valgkort
Valgkort sendes til de personer, der er optaget på valglisten for Lyngby-Taarbæk Kommune. Valgkortet bedes medbragt og afleveret ved stemmeafgivningen.

  • Afstemning skal ske på det afstemningssted, der står på valgkortet.
  • Er valgkortet ikke modtaget senest tirsdag den 21. maj 2019, eller er det forkert udfyldt, bedes det meddelt Borgerservice på telefon 45 97 30 00.
  • Evt. klage vedrørende valgkort rettes via e-mail til juridisk@ltk.dk.

Afstemningssted og -tid
Afstemningsstedet fremgår af det tilsendte valgkort. Afstemningen foregår fra kl. 9.00 til 20.00.

På alle afstemningssteder og brevstemmestedet er der opstillet et stemmerum med særlig adgang til kørestol/rollator. Stemmerummet indeholder herudover hæve-sænkebord, en ikke-håndholdt lup, en ikke-håndholdt LED-lampe og en sort pen til afkrydsning.

På afstemningssted Lindegård, Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53 A, 2800 Kgs. Lyngby er der mulighed for at benytte et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV. Dette hjælpemiddel er ligeledes tilgængeligt ved brevstemmeafgivning i Borgerservice i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vælgere, der ønsker overførsel til andet afstemningssted som følge af handicap, nedsat førlighed eller ønske om at benytte forstørrelsesapparat på afstemningssted Lindegård, skal benytte et ansøgningsskema, som findes via kommunens hjemmeside www.ltk.dk/valg eller Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside www.valg.oim.dk . Ansøgningsskemaet sendes eller afleveres til Borgerservice og skal være fremme senest torsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00.

Vælgere, der på valgdagen er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme ind i selve afstemningslokalet, kan afgive stemme udenfor afstemningslokalet. Sådanne vælgere er ikke berettiget til at stemme i hjemmet.

Brevstemmeafgivelse
Vælgere, der er forhindret i at møde på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme ved personligt fremmøde i enhver Borgerservice her i landet senest torsdag den 23. maj 2019. Valgkort og/eller anden legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort) skal medbringes.

I Lyngby-Taarbæk Kommune finder brevstemmeafgivelse sted ved henvendelse til: Borgerservice, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby
Den almindelige åbningstid er:
Mandag - ­onsdag kl. 9.30­ - 15.00
Torsdag kl. 9.30 - ­17.30
Fredag kl. 9.00 - ­13.30
Der vil være ekstraordinært åbent for afgivelse af brevstemme følgende dage:
Lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.00 - 14.00
Lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00 - 14.00
Søndag den 19. maj 2019 kl. 10.00 - 15.00 – Denne dag er det også muligt at melde indrejse.

Brevstemmeafgivelse på områdecentre mv.
Vælgere, der bor på områdecentre, særlige plejehjem, beskyttede boliger og ældreboliger, samt vælgere, der benytter dagcentre, der drives efter reglerne i lov om social service, kan afgive brevstemme på institutionerne på et nærmere fastsat tidspunkt enten onsdag den 15. maj 2019 eller torsdag den 16. maj 2019. Der henvises til opslag om tid og sted på de enkelte områdecentre.

Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan afgive brevstemme på sygehuset.

Brevstemmeafgivelse i hjemmet
Såfremt en vælger ikke kan møde på afstemningsstedet på valgdagen på grund af sygdom eller manglende førlighed, kan der søges om at afgive brevstemme i hjemmet. For at kunne brevstemme i hjemmet skal der udfyldes en særlig formular, som kan hentes i Borgerservice i normal åbningstid, rekvireres på telefon 45 97 30 00 eller hos hjemmeplejen. Formularen kan også hentes via Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/valg eller Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside www.valg.oim.dk. Formularen skal udfyldes og afleveres til Borgerservice senest tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.00 for at komme i betragtning.

Brevstemmeafgivelse i hjemmet finder sted torsdag den 16. maj 2019, og den enkelte ansøger får nærmere besked herom. En tilforordnet vælger og en af kommunens medarbejdere kommer på besøg i hjemmet og vejleder ved stemmeafgivningen.

Kørsel af folke- og førtidspensionister til afstemningsstederne
Vælgere, der modtager pension i henhold til den sociale pensionslov, og som er gangbesværede eller svagelige, kan på valgdagen vederlagsfrit blive transporteret til og fra afstemningsstedet. Kørslen vil fortrinsvis ske om formiddagen.

Henvendelse om kørsel rettes til Center for Sundhed og Omsorg, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby, telefon 24 91 50 89.

Beboere på områdecentre, i beskyttede boliger og ældreboliger, som er tilknyttet områdecentre, bedes snarest rette henvendelse til lederen af centret om sådan kørsel.

Fortegnelser over opstillede partier og kandidater
Fortegnelser over de opstillede partier og kandidater til valget vil blive opslået:

  • i Borgerservice, Toftebæksvej 12
  • på tavlerne i forhallen på Lyngby Rådhus
  • på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.