Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:
Nyhed

Fiskeri frarådes i Mølleåen

Region Hovedstaden har konstateret indhold af PFOS

Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet orienteret om foreløbige data fra Region Hovedstaden, der viser overskridelser af stoffet PFOS i Mølleåen.

Målingerne er del af en igangværende landsdækkende undersøgelse af overfladevand, som inkluderer to lokaliteter i Mølleåen ved hhv. Lyngby Hovedgade 10-12 og Ørholm Værk.

Koncentrationen af PFOS i Mølleåen er målt til mellem 18 og 36 ng/L og overskrider det gældende kvalitetskriterie for åer og vandløb på 0,65 ng/L. Til sammenligning er der målt op til 34.000 ng/L i Slagelse Kommune. Forvaltningen har ikke kendskab til tidligere målinger af PFOS, da det ikke (før nu) er et stof, der analyseres for i vandprøver.

Regionen har ikke tidligere systematisk målt for PFOS, men stoffet er for nyligt blevet aktuelt på baggrund af en sag i Slagelse Kommune, hvor stofferne fundet i en række borgers blodprøver. Borgerne havde spist kød, der stammer fra kvæg, som har græsset på en eng, hvor man har målt høje værdier af PFOS i en grøft, hvor en brandskole har sit udløb.

PFOS-forbindelser er bl.a. kræftfremkaldende og mistænkt for at have hormonforstyrrende egenskaber. Stoffet PFOS er en del af en stofgruppe, PFAS, som har tidligere været tilladt til anvendelse bl.a. i brandslukningsskum og til overfladebehandling af tæpper, tekstil og læder. Stofferne er desuden fundet på grunde, der tidligere har huset flere typer industri, hvor forkromningsindustri (metal- og jern), fyld- og lossepladser, træindustri, møbelindustri og renserier er anset som de stærkeste forureningskilder informerer regioner.dk. Stofferne findes derfor i miljøet, hvor de bioakkumuleres og stort set ikke nedbrydes.

Regionen har endnu ikke modtaget rapporter med vurderinger og dermed kan konsekvenserne af de målte værdier af PFOS kan derfor ikke afgøres på nuværende tidspunkt. Regionen forventer at kunne sende rapporter med resultater og vurderinger i slutningen af 2021. Regionen har endnu ikke heller vurderet mulige kilder til forureningen, og kommunen kan ikke udpege en oplagt kilde ud fra de oplyste data.  Kommunen har været i dialog med Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på vejledning til, hvordan vi som kommune skal forholde os til denne information. Forvaltningen er ligeledes i løbende kontakt med Region Hovedstaden.

Fødevarestyrelsen anbefaler at kommunen fraråder fiskeri i Mølleåen i øjeblikket.

Kommunen er i gang med at orientere de relevante interessenter ved Mølleåen.

Kommunen afventer derudover svar fra Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed og vil orientere igen, når der er nyt i sagen.