Gå til hovedindhold
Du er her:
Nyhed

Høring af udkast til budgetforlig - Budget 2023

Udkastet afspejler et budget, der kun lige netop er i balance

Processen frem til nu

Forvaltningen har fremlagt det administrative budgetforslag for 2023-2026 den 29. august. Budgetforslaget er førstebehandlet den 8. september og har været sendt i høring frem til den 13. september.

Ubalance i økonomien

Budgetforslaget viser, at der en ubalance i kommunens økonomi. Der er derfor indlagt en besparelsespulje på driften på 7,4 mio. kr. i 2023 stigende til 17,5 mio. kr. i 2024 og frem samt en besparelsespulje på 20 mio. kr. på anlæg i 2024. Besparelsespuljerne skal udmøntes i forbindelse med den endelige vedtagelse af budgettet. Alt i alt en svær indgang til det kommende budget, hvor det er en bunden opgave at finde besparelser.

Forvaltningen har desuden fremlagt en række forslag til prioriteringer, som er nødvendige for at opretholde serviceniveauet, ligesom kommunalbestyrelsen også har ønsker til særlige prioriteringer, bl.a. vedrørende rekruttering og fastholdelse.

Partierne har derfor drøftet en række ændringer til det kommende budget, herunder udmøntningen af de bundne besparelsespuljer. Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til budgetforlig (aftaletekst), som nu sendes i en supplerende høring frem til mandag den 26. september kl. 15.00.

Ændringsforslagene indeholder således både besparelser til at håndtere den økonomiske udfordring og til de politisk prioriterede udvidelser. Udkastet til budgetforlig (aftaletekst), afspejler et budget, der kun lige netop er i balance, hvilket betyder at evt. ændringer i udkastet skal modsvares af tilsvarende ændringer af samme størrelsesorden.

Udkast til budgetforlig, kan ses dels som

  1. en tabeloversigt over de overvejede ændringsforslag opdelt på fagområder (PDF ikke webtilgængelig)
  2. et foreløbigt udkast til aftaletekst (PDF ikke webtilgængelig)

Digital tilgængelighed

På grund af den korte frist og derfor udkastets levetid, er det vores vurdering, at undtage dem fra lovgivningen om, at de skal opmærkes. Det endelige budgetforlig og budget vil blive opmærket, når der er indgået aftale.