Gå til hovedindhold
Du er her:
Nyhed

Lyngby Stadion skal i udbud

Nedenfor kan du læse om udbuddet i hovedtræk. Udbuddet forventes offentliggjort i slutningen af august 2021.

 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. juni 2021 besluttet at gennemføre et offentligt udbud af Lyngby Stadion med tilhørende bygeretter til bolig/erhverv inklusive offentlige funktioner/formål.

Udbuddet skal understøtte en realisering af visionen om fremtidens Idrætsby til borgere, sportsudøvere og besøgende. Der skal skabes et sammenhængende område, hvor boliger til unge og seniorer indgår som en naturlig del af livet i Idrætsbyen. Her skal mange forskellige borgere og grupper kunne mødes og opholde sig både ved planlagte aktiviteter og almindelige fritidsaktiviteter. Idrætsbyen kan blive et område, hvor mange forskellige kulturer mødes, og hvor der er liv og aktivitet i flere af døgnets timer i løbet af året.

Lyngby Stadion er en væsentlig del af visionen for den fremtidige udvikling af Lyngby Idrætsby. Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte, at der også fremover kan afvikles fodboldkampe på højt niveau fra Lyngby Stadion til glæde for borgerne og til skabelse af en sammenhængende kraft i Lyngby Idrætsby. 

Særligt vedrørende boliger er det hvert år en udfordring for studerende at finde at egnede boliger i Lyngby-Taarbæk, og der er også et stigende behov for studieboliger i geografisk nærhed af DTU. Lyngby Idrætsby er beliggende i umiddelbar nærhed af DTU og flere andre uddannelsesinstitutioner, De studerende vil dermed kunne få den efterspurgte korte afstand til uddannelsesinstitutionerne. Ligeledes opleves en stigende efterspørgsel på seniorboliger – særligt boligbebyggelser med et antal boliger, som kan danne basis for fællesskaber.

Tidsplan

Annoncering af et udbud for salg af Lyngby Stadion forventes at ske inden udgangen af august 2021. Udbudsperiode forventes at løbe frem til medio november 2021 og med en tilbudsfrist ligeledes medio november. Den endelige beslutning om et eventuelt salg kan dermed behandles af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2021 med henblik på indgåelse af betinget købsaftale i februar 2022. Udbuddet offentliggøres bl.a. på kommunens hjemmeside: www.ltk.dk

Lukket stadion

Kommunalbestyrelsen ønsker et lukket stadion med en kapacitet på max. 6.500 tilskuere.

Det forventes at Lyngby Stadion ombygges til et lukket stadion for at realisere visionen om et tidssvarende opvisningsstadion, der fortsat kan anvendes til fodbold på højt niveau, og ud fra hensynene til at sikre en arkitektonisk harmonisk og kompakt konstruktion af Lyngby Stadion, således at lys og støjgener mindskes mest muligt.

Ved et lukket stadion forstås en konstruktion, der er lukket hele vejen rundt (med ind- og udgange for publikum og materiel) og med tilskuere på alle fire sider med en tilskuerkapacitet på maksimum 6.500. Alle tilskuertribuner skal være overdækkede. Der behøver ikke at være tale om sammenhængende tribuner hele vejen rundt, og lukningen kan således udføres som en væg eller andet, der kan skærme mod udsyn, støj, vind m.v. og som samtidig kan være med til at give stadionkonstruktionen et mere harmonisk og bygningsmæssigt sammenhængende udtryk set udefra.

Bebyggelse

Der må bygges max. 13.500 nye kvadratmeter til studie-/ungdomsboliger, seniorboliger, kontor- og serviceerhverv herunder 1.500 m² til et kommunalt lejemål til træning/genoptræning og vejledning.

Der må kun bygges inden for de angivne byggefelter og kun op til de højder der gælder for hvert byggefelt. Se nedenstående skema og kort.

Eventuelle spørgsmål vedr. udbuddet kan rettes til udbud_lyngbystadion@ltk.dk

Læs flere detaljer om udbuddet og rammer (webtilgængelig udgave af filen kommer snart)