Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Nyhed

Nye besøgsrestriktioner fra den 11. september

Coronasmitten i hovedstadsområdet er steget. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor indført restriktioner for besøg på plejecentre, herunder vores Trænings- og rehabiliteringscenter

Ældre har besøg af pårørende på plejecenter Baunehøj
Ældre har besøg af pårørende på plejecenter Baunehøj

Der kan som hovedregel kun gennemføres udendørsbesøg. Indendørsbesøg kan kun ske fra én person, som er nærmeste pårørende, eller i kritiske situationer.

Caféerne på plejecentrene lukkes i samme periode, undtagen Café Møllehjul på Trænings- og rehabiliteringscentret (TRC), som holdes åben, ligesom øvrige aktiviteter på TRC fortsætter uden ændringer.

Ophør af restriktioner

Det udstedte påbud om besøgsrestriktioner er midlertidigt og gælder til og med den 30. september 2020.

Vi håber på et godt og trygt samvær.   

Regler for besøg

 • Udendørsbesøg
  • Besøgende skal bestille tid og indgå aftale med afdelingen om besøgets varighed
  • Plejecentret/TRC registrerer den besøgende med henblik på eventuelt behov for smitteopsporing
  • Besøg kan finde sted på udendørs arealer
  • Der kan også gennemføres gåture/bilture
 • Indendørsbesøg
  • Beboeren/borgeren kan få besøg af dennes nærmeste pårørende (fx ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn)
  • Besøg af nære pårørende kan derudover finde sted ved kritisk sygdom og i tilfælde hvor beboeren/borgeren ikke kan deltage i udendørsbesøg.
  • Besøgende skal undgå at røre ved for mange fælles kontaktpunkter og ting
  • Besøget gennemføres så vidt muligt i beboerens/borgerens bolig
  • Besøgende skal anvende maske/mundbind, hvis 2-meterkravet ikke kan overholdes
 • Gældende for alle besøg
  • Besøgende skal 48 timer før besøget være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse o.l., som kan give mistanke om smitte med COVID-19
  • Besøgende skal afspritte hænder ved ankomst og efter besøget
  • Besøgende skal udvise god hoste- og nyseetikette – dvs. host og nys i ærmet
  • Besøgende skal holde 2 meters afstand og i videst muligt omfang undgå fysisk kontakt med beboere/borgere og personale
  • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren/borgeren afspritte hænder umiddelbart før og efter kontakten