Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Nyhed

Se hvad der sker i Lundtofte

Plan- og anlægsaktiviteterne i Lundtofte er i fuld gang. Få et overblik her på siden

Dronebillede 2020 af Lundtofte
Dronebillede 2020 af Lundtofte set fra Nymøllevej mod sydvest, © Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Lundtofte Skole

  Byggeriet på Lundtofte Skole er i gang og betyder, at nogle af klasserne i en periode må flyttes.

  • Elever fra 0.-3. klasse skal være i indskolingsbygningen.
  • Vi har etableret pavilloner på skolens boldbane til genhusning af elever fra 4.-6. klasse. Pavillonerne er opført i 2 etager og indeholder 8 klasseværelser med tilhørende lærerfaciliteter. Omkring pavillonerne lægges faste belægninger for at hindre, at jorden bliver til en stor pøl af mudder, som slæbes med indenfor i pavillonerne. Al overskudsjord fra dette byggeri er placeret i en stor bunke på boldbanen. Bunken beklædes med græs og kan i skoletiden benyttes som legebakke. Under selve skolebyggeriet skal eleverne benytte den anlagte adgangsvej ind til pavillonerne til og fra skole. Vi opstiller midlertidige cykelstativer og sikrer, at trafikken ledes uden om byggepladstrafikken.
  • Carlshøjvej 10A skal huse 7. – 9. klasserne under byggeperioden.

  Skolebyggeriet starter midt i sommerferien 2020, og børnene kan gå i skole igen i nye omgivelser fra januar 2022.

 • Trafikale tiltag i forbindelse med ombygningen af Lundtofte Skole

  Lundtofte Skole skal under ombygningen fortsat fungere som skole for eleverne i 0. - 6. klasse.

  Derfor gennemfører vi en række trafikale ændringer under ombygningen:

  • Det eksisterende busstoppested på Nøjsomhedsvej flyttes midlertidigt mod vest.
  • Den eksisterende afsætningsbane på Nøjsomhedsvej ud for skolen flyttes til Lundtoftevej og afmærkes ”afsætningsbane”.
  • Stiforbindelsen fra Nøjsomhedsvej til indskolingsbygning og pavilloner forbedres, og der etableres cykelstativer. Elever, der kommer cyklende og gående fra vest, kan således komme til skolen uden at skulle krydse byggepladsvejen. Under ombygningen fungerer skolegården som byggeplads og vil være lukket af.

  Trafiktiltagene etableres, inden ombygningen af skolen påbegyndes.

  Elever og forældre vil blive informeret om gang- og cykelruter til Lundtofte Skole under ombygningen.

  Trafiktiltag under ombygning af Lundtofte Skole

  Kort over trafiktiltag under ombygning af Lundtofte Skole

  Se også https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/vejarbejder-og-trafikomlaegninger

 • Lokalplanarbejder i Lundtofte

  Processen for en ny lokalplan for Lundtofte Landsby er i gang. I den forbindelse gennemføres en forhøring i august/september 2020, og vi afholder en offentlig byvandring i landsbyen.

  Vi arbejder ligeledes på en ny lokalplan for erhvervsområdet ved Maglebjergvej/Nøjsomhedsvej og en ny lokalplan for en international skole på Nymøllevej. Lokalplanen forventes at komme i høring primo 2021.

 • Regnvands- og rensningsbassin i Tracéet Nord

  Lyngby-Taarbæk Forsyning er i gang med at etablere et regnvands- og rensningsbassin i den nordlige del af tracéet vest for Helsingørmotorvejen. Bassinet er under planlægning og vil snart blive detailprojekteret. Det færdige anlæg forventes at være klar ultimo 2022.

 • Fjernvarmeprojektet i Lundtofte

  Vi etablerer fjernvarmeforsyning til de større byggerier i Lundtofte (området er markeret med lyseblå på kortet). Anlægsarbejdet er afsluttet på Nøjsomhedsvej, Lundtoftevej, S. Willumsens Vej, Lundtofte Skolestræde og Ravnholmvej.

  Der vil være anlægsarbejder på Nymøllevej og Maglebjergvej i endnu en periode.

  Anlægsarbejdet forventes at være færdigt til september 2020.

  Kort over fjernvarmeprojekt i Lundtofte

  Kort over fjernvarmeprojekt i Lundtofte
 • Træer langs Lundtoftegårdsvej

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at revidere et forslag til udvidelse af Lundtoftegårdsvej, så flest mulige træer bevares, særligt de gamle træer ved DTU. Det sker efter at kommunalbestyrelsen har lyttet til borgernes ønske om, at flere træer bevares langs Lundtoftegårdsvej. Byudviklingen i området og hensynet til trafiksikkerheden betyder dog stadig, at der skal fældes træer på begge sider af vejen.

  Læs pressemeddelelse her: https://www.ltk.dk/om-kommunen/til-pressen/pressemeddelelser/traeer-bevares-og-faeldes-paa-lundtoftegaardsvej