Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Nyhed

Tre teams klar til konkurrence om fremtidens Kongens Lyngby Centrum

Lyngby-Taarbæk Kommune og den filantropiske forening Realdania har udvalgt tre teams til at give hver deres bud på en samlet udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. I løbet af vinteren skal de tre hold konkurrere om at lave det bedste oplæg til en udviklingsplan for centrum. Det bedste bud udpeges i foråret 2022, hvor arbejdet med den endelige udviklingsplan kan begynde.

I 2025 vil letbanen køre gennem byen. Det vil skabe et nyt flow i trafikken og gøre plads til nye byrum. Samtidig er Kongens Lyngbys identitet og position som handelscentrum i forandring. Der er behov for, at skabe nye mødesteder, og at vi gør os klart, hvordan byen skal bruges i fremtiden.

Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget en vision for Kongens Lyngby Centrum, og den skal realiseres ved hjælp af en udviklingsplan, som skal give et præcist billede af, hvordan byen skal udvikles frem mod år 2030.

Tre teams arbejder parallelt

Der er netop nu udpeget tre stærke teams ledet af LYTT Architecture, Tegnestuen Vandkunsten og SLA. For at nå frem til den bedst mulige udviklingsplan er der i Lyngby-Taarbæk Kommune sat gang i en konkurrence, hvor de tre teams skal arbejde på hver deres oplæg til en udviklingsplan for centrum.

Det skal de tre hold gøre med afsæt i den vision, som blev vedtaget politisk i juni 2021. Når det bedste bud er fundet, arbejdes der videre med at formulere den endelige udviklingsplan, som kan suppleres med gode idéer fra de to andre oplæg.

De tre udvalgte teams har erfaring fra lignende projekter, hvor udviklingstendenser, byudvikling, trafik og parkering skal tænkes ind i opgaven. Samtidig skal holdene kunne tænke byrum og infrastruktur sammen, når de fx skal komme med forslag til indretningen af Klampenborgvej langs letbanens rute i Lyngby.

Med ind i maskinrummet

Undervejs i processen er det vigtigt for kommunen at inddrage så mange berørte aktører som muligt. Derfor har de tre udvalgte teams også fokus på, at dialogen med politikere, foreninger, grundejere og borgere er helt afgørende for at udvikle en plan, der både er visionær og kan realiseres i praksis. Som led i konkurrencen vil offentligheden blive inviteret med indenfor ved et stort møde den 6. december 2021, hvor der vil blive sat billeder og ord på det foreløbige arbejde. Oplæggene vil blive præsenteret på en udstilling, og der vil være mulighed for at give bemærkninger til den kommende udviklingsplan.

 

 

Fakta

  • De 3 teams som Lyngby-Taarbæk Kommune og foreningen Realdania har udpeget til deltagelse omfatter følgende firmaer:

 

  1. LYTT Architecture, JAJA Architects, Niras, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning
  2. Tegnestuen Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab, Via Trafik, Living Cities
  3. SLA, Transform, Valentin Trafikplanlægning, Dines Jørgensen, Pej Gruppen

 

  • Konkurrencen, som er et såkaldt parallelopdrag, løber indtil 2022 og ender med en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Processen gennemføres i samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og foreningen Realdania.

 

  • Den 6. december 2021 inviterer Lyngby-Taarbæk Kommune alle interesserede til et offentligt møde, hvor de tre oplæg til udviklingsplanen vil blive præsenteret på en udstilling. Nærmere info følger.