Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Jura, Salg og Indkøb

Tværgående center

Centerchef

Birger Kjer Hansen

 • bkh@ltk.dk
 • 45 97 31 54

Hovedansvarsområder

 • Juridisk kontor
 • Kommunens udlejningsområde
 • Udbud og indkøb

Antal ansatte

Centeret har ca. 38 ansatte.

Centerets afdeling og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af centret
  • Økonomiudvalget
 • Juridisk kontor
  • Sekretariatsfunktionen for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Bevillingsnævnet og Hegnssynet
  • Frikøb ved hjemfaldspligt og tillægskøbesum
  • Spørgsmål vedrørende bopælspligt
  • Tilsynet med de almene boliger
  • Koordinationen af kommunens forsikringer
  • Køb og salg af kommunens faste ejendomme
  • Udviklingsprojekter, udbygningsaftaler, diverse problemstillinger ift. fast ejendom, erhvervslejeret, boliglejet m.v.
  • Deklarationer om ledninger, rør m.v.
  • Konsulentbistand til den samlede forvaltning, kommunalbestyrelse og borgmester indenfor jura i bred forstand. Dette omfatter blandt andet kommunalret og rammerne for offentlig forvaltningsvirksomhed
  • Undervisning internt i forskellige juridiske emner
  • Rådgivning om kontraktuelle forhold, fortolkning af særlovgivninger indenfor de enkelte forvaltningsområder, tvister, retssager, tilsynssager og ombudsmandssager
  • Sekretærfunktionen ved Kommunalbestyrelsesmøder
 • Ejendomskontoret
  • Kommunale udlejningsejendomme
  • Administration af kommunale udlejningsejendomme
  • Køb/salg af kommunale udlejningsejendomme og arealer
  • Administration af diverse forpagtninger samt kolonihaveområdet og Lyngby bådehavn
  • Drift, tilsyn, vedligehold og forbedring af kommunale udlejningsejendomme, samt grønne arealer
  • Administration, drift, tilsyn og vedligehold af kommunale almene boligafdelinger
  • Boligrådgivning herunder bistand, rådgivning samt forhandling ved indgåelse af lejeaftaler (leje/udleje)
  • Akut bolignød
  • Planlægning, projektering og styring af større renoveringsprojekter
  • Midlertidig kapacitet til boligplacering af flygtninge
 • Udbud- og indkøbskontoret
  • Retningslinjer for udbud og indkøb
  • Udbud af og tilbudsindhentning på varekøb og køb af tjenesteydelser
  • Entreprisejuridisk bistand
  • Tværkommunalt samarbejde om udbud og indkøb i Spar 5: formandskab for samme
  • Rådgivning om udbudsreglerne
  • Kontraktstyring
  • Indkøbsanalyser og compliance
  • Drift og vedligeholdelse af E-handelssystem samt uddannelse og support af brugere