Gå til hovedindhold
Du er her:

Centerchef

Nina B. Kragesteen

 • ninkr@ltk.dk
 • 21 77 63 31

Hovedansvarsområder

 • Betjening af borgmester, kommunalbestyrelse og politiske udvalg
 • Betjening af ledelsen, herunder direktion, koncernchefgruppe og lederkreds
 • IT-drift og Support
 • Tværgående opgaver for hele kommunen indenfor kommunikation, HR, strategi, digitalisering, fundraising og borgerinddragelse
 • Kultur, idræt, fritid og frivillighed

Antal ansatte

 • Centeret har ca. 125 ansatte

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Decentrale enheder under Center for Politik, Kultur og Strategi
  • Bibliotek og Kultur (Bibliotek, Stadsarkiv, Sophienholm, samt arrangementer, teater, koncerter, festivaler, udstillinger og formidling)
  • Musikskolen
 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Politik, Kultur og Strategi
  • Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiudvalget
  • Byplanudvalget
  • Børne- og Ungdomsudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget
  • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 • Borgmester- og Direktionssekretariat
  • Betjening af borgmester kommunalbestyrelse, de politiske udvalg og §17 stk. 4 udvalg
  • Betjening af direktion og koncernchefgruppe, samt lederkredsens møder og aktiviteter
  • Tværgående strategiske samarbejder, herunder KKR, 4K, Vidensby mv.
 • IT-drift og support
  • Servicedesk for alle interne IT-brugere i kommunen
  • Drift og overvågning af IT-løsninger for medarbejdere og folkeskoleelever i kommunen (netværk, servere og systemer)
  • Netværk på de kommunale institutioner
  • IT-sikkerhed
 • Strategi, HR, Kommunikation og Digitalisering
  • Intern og ekstern kommunikation, herunder presse, branding, intranet, hjemmeside og diverse sociale medier
  • Grafisk arbejde og trykkeri, samt sikre brugen af designmanualen
  • Strategi og styring, herunder koncernstrategi, årsaftaler, projekt- og porteføljestyring, samt ledelsesinformation
  • Medarbejderudvikling, rekrutteringsprocesser og samarbejdsformer, samt krisehåndtering, beredskab mm
  • Tværgående ledelsesudvikling, herunder lederevalueringer, Lederkredsens årlige møder og seminar mm
  • Proces- og facilitering i forbindelse med både interne og eksterne processer og projekter, f.eks. borger- og brugerinddragelse
  • Fundraising på tværs af kommunen
  • EU-ansøgninger i det fælleskommunale Copenhagen EU Office
  • Projektledelse i IT-system- og digitaliserings-projekter - tværgående eller på konkrete fagområder
  • Projektledelse af større IT-anlægsprojekter i kommunen
  • Initiering af nye digitale muligheder – tværgående eller på konkrete fagområder
 • Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
  • Folkeoplysning, herunder samarbejde og tilskud til idrætsforeninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler
  • Lokaleformidling og -fordeling
  • Idræt, stævner og begivenheder
  • Fritid, herunder sommerferieaktiviteter, Templet mv. 
  • Frivillighed herunder Center for Frivillighed og Selvhjælp Lyngby om frivillighed og medborgerskab, §18 midler til frivillig socialt arbejde og Mentorkorps
  • Kultur, herunder Kulturfonden og aftaler og kontrakter med kulturelle foreninger og andre kulturaktører