Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

Tværgående center

Centerchef

Nina B. Kragesteen

 • ninkr@ltk.dk
 • 21 77 63 31

Hovedansvarsområder

 • Betjening af borgmester, kommunalbestyrelse og politiske udvalg
 • Betjening af ledelsen, herunder direktion, koncernchefgruppe og lederkreds
 • IT-drift og Support
 • Tværgående opgaver for hele kommunen indenfor kommunikation, HR, strategi, digitalisering, fundraising og borgerinddragelse
 • Kultur, idræt, fritid og frivillighed

Antal ansatte

 • Centeret har ca. 135 ansatte

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Decentrale enheder under centret

  Kultur og Bibliotek (Bibliotek, Stadsarkiv, Sophienholm samt arrangementer, teater, koncerter, festivaler, udstillinger og formidling)

  • Drift og udvikling af kommunens Stadsarkiv, der både fungerer som lokalhistorisk arkiv og §7 arkiv
  • Drift og udvikling af kunsthallen Sophienholm
  • Drift og udvikling af kommunens biblioteker (Stadsbiblioteket samt filialerne i Virum, Taarbæk og Lundtofte)
  • Kulturelle arrangementer på tværs af kulturinstitutionerne og eksterne samarbejdspartnere

  Musik- og Billedskolen

  • Drift og udvikling af undervisningstilbud for børn og unge i alderen 0-24 år på musikskolen
  • Drift og udvikling af undervisningstilbud på billedskolen
 • Politiske udvalg, som serviceres af centret
  • Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiudvalget
  • Byplanudvalget
  • Dagtilbudsudvalget
  • Forebyggelses- og Socialudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Skoleudvalget
  • Teknikudvalget
  • Ældre- og Omsorgsudvalget
  • §17, stykke 4 udvalg om Bæredygtighed

   

 • Borgmester- og Direktionssekretariat
  • Betjening af borgmester kommunalbestyrelse samt de politiske udvalg
  • Betjening af direktion og koncernchefgruppe, samt lederkredsens møder og aktiviteter
  • Tværgående strategiske samarbejder, herunder KKR, 4K, Vidensby mv
 • IT-drift og support
  • Servicedesk for alle interne IT-brugere i kommunen
  • Drift og overvågning af IT-løsninger for medarbejdere og folkeskoleelever i kommunen (netværk, servere og systemer)
  • Løbende udvikling af kommunens systemlandskab
  • Understøttelse af IT-governance
  • Netværk på de kommunale institutioner
  • IT-sikkerhed
 • Strategi, HR, Kommunikation og Digitalisering
  • Intern og ekstern kommunikation, herunder presse, branding, intranet, hjemmeside og diverse sociale medier
  • Grafisk arbejde (inkl. trykkeri) samt sikre brugen af designmanualen
  • Strategi og styring, herunder koncernstrategi, årsaftaler, projekt- og porteføljestyring, samt ledelsesinformation
  • Trivselsundersøgelse, medarbejderudvikling, rekrutteringsprocesser og samarbejdsformer, sygefraværsindsats, krisehåndtering samt beredskab mm
  • Tværgående ledelsesudvikling, herunder lederevalueringer, lederkredsens årlige møder, seminarer m.m.
  • Proces- og facilitering i forbindelse med både interne og eksterne processer og projekter, f.eks. borger- og brugerinddragelse
  • Projektledelse i IT-system- og digitaliseringsprojekter større IT-anlægsprojekter - tværgående eller på konkrete fagområder
  • Faciliterer tværgående forum og samarbejde om vores digitale udvikling og mind-set, samt initierer nye digitale muligheder både tværgående og med konkrete fagområder.
  • Fundraising på tværs af kommunen
 • GDPR

  Understøttelse af organisationens arbejde med GDPR samt cyber- og informationssikkerhed, herunder ansvarlige for bl.a. træningsforløb i form af e-learningsforløb og workshops, udvikling og vedligeholdelse af politikker, principper og retningslinjer på området samt løbende kommunikation til hele organisationen

 • Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
  • Tilskud til og samarbejde med kultur- idræts- og fritidsforeninger
  • Tilskud til og samarbejde med aftenskoler og oplysningsforbund
  • Lokaleformidling og -fordeling
  • Idrætsevents og begivenheder
  • Understøttelse af frivillighed, herunder samarbejde og tilskud til frivillighedscenter, frivillige sociale foreninger og arbejde mv.