Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Økonomi og Personale

Tværgående center

Centerchef

René Rasmussen

 • rrm@ltk.dk
 • 45 97 32 64

Hovedansvarsområder

 • Koncernstyring af økonomi- og personaleområdet
 • Understøtter fagcentre og institutioner i økonomi- og personaleopgaver
 • Budget og regnskab, herunder budgetanalyser og løbende økonomiopfølgning på alle fagområder
 • Finans, regnskab og anlægs-økonomistyring
 • Personalejura, Arbejdsmiljø og MED-organisation
 • Løn- og personaleadministration
 • Bogholderi
 • Kantine

Antal ansatte

Centeret har ca. 68 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Økonomi og Personale
  • Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiudvalget
 • Personalejura og Arbejdsmiljø
  • Personalejura og personalejuridisk rådgivning
  • Personale- og ansættelsesretlige sager
  • Personalepolitik
  • Arbejdsmiljø og Trivsel
  • Arbejdsskade-administration
  • Opfølgning på sygefravær
  • Det rummelige arbejdsmarked
  • MED-organisationen – sekretariat for Hoved-MED
  • Elevuddannelse
  • CØP’s sekretariat
 • Løn- og økonomiservice
  • Lønadministration, herunder lønudbetaling og tjenestemandspension
  • Personaleadministration, herunder ansættelser, orlov og arbejdstid
  • Feriekort og dagpengerefusion
  • Udbetaling af ydelser ift. serviceloven
  • Vejledning og rådgivning til alle enheder om løn- og personaleadministrative spørgsmål
  • Bogholderi – den centrale bogføringsfunktion
  • Systemansvarlig for løn- og økonomisystem, herunder kontooprettelse, brugerrettigheder, roller, adgange mv
  • Support og undervisning ift. løn- og økonomisystem
  • Ansvarlig for linieorganisationssystem (LOS)
 • Koncernstyring
  • Styring og koordinering af budgetprocessen
  • Budgetlægning på alle fagområder (drift) i samarbejde med fagcentrene
  • Løbende budgetopfølgning, herunder udarbejdelse af anslået regnskab og koncernopfølgninger
  • Udarbejdelse af økonomiske analyser, nøgletal, benchmark mv
  • Ledelsesinformation
  • Økonomisk sagsbehandling i udvalgssager
  • Controlling af fagområderne og understøtte centerchefer i forhold til budgetansvar og økonomisk styring
  • Formidling af den økonomiske forvaltning i kommunen
 • Finans og regnskab
  • Finansiel styring – likviditet, gæld, kapitalforvaltning, bankforretninger
  • Skat, tilskud og udligning
  • Intern revision og samarbejdet med den eksterne revision
  • Anlæg og salg - økonomistyring, herunder økonomisk sagsbehandling i udvalgssager
  • Budget og regnskab for Administrationen
  • Regnskab
  • Hjemtagelse af statsrefusion
  • Ejendomsskat, lån til betaling af ejendomsskatter, boligindskudslån
  • Opkrævning af tilgodehavender
  • Kontering og kontoplan. Indlæsning af budgetændringer
  • Intern revision og økonomisk tilsyn med enheder og institutioner