Gå til hovedindhold
Du er her:

Centerchef

Sidsel Poulsen

 • sip@ltk.dk
 • 21 37 58 39

Hovedansvarsområder

 • Kommuneplanlægning og -strategi
 • Lokalplanlægning
 • Turisme
 • Erhvervskontakt
 • Myndighedsbehandling inden for byggeri
 • Bygnings- og Boligregister (BBR)

Antal ansatte

Centeret har ca. 40 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Udvikling, Plan og Byggesag
  • Byplanudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Plan- og Erhverv
  • Input til overordnet planlægning, herunder til kommunens deltagelse i forskellige sammenslutninger
  • Kommuneplanstrategi
  • Helhedsplaner mm
  • Kommuneplan, herunder kommuneplantillæg
  • Lokalplanlægning
  • Erhvervsstrategi
  • Turismestrategi
  • Præmiering af arkitektur
  • Afholdelse af iværksætterkurser og andre iværksætterindsatser
  • Kommunens deltagelse i overvågning og udvikling af Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
  • Kommunens samarbejde med Bygningskulturforeningen
  • Kommunens samarbejde med handelsstandsforeningerne
  • Morgenmøder med handelsstandsforeningerne
  • Programledelse – Udvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
  • Programdeltagelse – Udvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
  • Programdeltagelse – Klimaprojekter herunder Fæstningskanalen, Bondebyen m.fl.
  • Programdeltagelse – Letbanen
 • Byggesag
  • Myndighedsbehandling af ansøgninger, nedrivninger, lovliggørelsessager, naboklager mv vedrørende byggeloven, planloven og naturbeskyttelsesloven (herudover er ca. 20 andre lovgivninger nævnt i bygningsreglementet som lovgivninger myndigheden skal sikre ikke overskrides ved eksempelvis byggetilladelser)
  • Myndighedsbehandling efter udstykningslovgivningen
  • Myndighedsbehandling efter lovgivning om miljøvurdering
  • Bygnings- og Boligregistret, oprettelser, opdateringer, klager, husnummerering mm
  • Digitalt byggesagsarkiv
  • Indsatser mod f.eks. skimmelsvamp, radon mm
  • Programdeltagelse – Udvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
 • Fælles Sekretariatet for Center for Udvikling, Plan og Byggesag samt Center for Trafik, Miljø og Bære-dygtighed
  • Borgerbetjening
  • Håndtering af post (fysisk og elektronisk)
  • Sekretariatsopgaver for centrene Center for Udvikling, Plan og Byggesag samt Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed herunder MED, flex, løn, fakturabehandling, indkøb mm.