Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked

Fagcenter

Centerchef

Dorte Spangsbo

 • dorsp@ltk.dk
 • 45 97 32 84

Hovedansvarsområder

 • En sammenhængende kommunal indsats (KUI) for unge mellem 15-30 år
 • Service til virksomhedernes rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft
 • Beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte borgere med samtaler og aktive tilbud – herunder formidling af job, hjælp til etablering af virksomhedspraktik og løntilskud
 • Udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere og refusion og tilskud til virksomhederne
 • Borgerservice
 • Call center
 • Kontrolenhed
 • Betjentfunktion

Antal ansatte

Centeret har ca. 115 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af centret
  • Forebyggelses- og Socialudvalget 
 • Ungeenheden
  • Uddannelsesvejledning af unge Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • SSP-samarbejde
  • Indsats for alle unge mellem 15-30 år, hvor indsatsen koordineres med andre centre og eksterne parter
  • Koordinering af overgangsmentorer
  • Udskrivningskoordinator for løsladte og kriminalitetsforebyggelse
  • Opfølgning af unge i Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU)
  • Opfølgning af unge på Forberedende Grund Uddannelse (FGU)
  • Virksomhedskontakt og -service i forhold til afklaring af de unges uddannelsesvalg
 • Borgerservice
  • Telefonomstilling og fordeling af indkomne e-mails til kommunen
  • Pas- kørekort og NemID udstedelse
  • Medbetjening for borgere på opgaver omfattet af obligatorisk selvbetjening (sundhedskort, beboerindskudslån, flytning, vielsesansøgning og meget andet)
  • Refusion af gr. 2 regninger
  • Refusion af taxakørsel til egen læge og nærmeste speciallæge for pensionister, der er gruppe 1 i sygesikringen
  • Indrejser og tildeling af cpr-numre
  • Alle folkeregisteropgaver
  • Vielser
  • Afgivning af brevstemmer ved valg – modtagelse af brevstemmer ved valg
  • Boligrådgivning og sagsbehandling ved akut opståede behov (’husvilde’), samt anvisning af ungdomsboliger
  • Betjentfunktion
 • Arbejdsmarket - Jobcenteret

  Job og helbred

  • Beskæftigelsesrettet indsats for jobparate ledige over 30 år Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, dimittender og fleksjobberettigede
  • Indsats for modtagere er sygedagpenge og jobafklaringsforløb
  • Virksomhedsservice, herunder arbejdsfastholdelse, jobformidling, praktikker, løntilskud, voksenlærlinge og varslingssager.
  • Afklaring af arbejdsevnen for sygemeldte borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen
  • Forelæggelse af sager til det Rehabiliterende Team med henblik på stillingtagen til jobafklaring, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension for borgere, der modtager sygedagpenge
  • Jobrådgivning til udenlandske selvforsørgende jobsøgere og til medfølgende ægtefæller til selvforsørgende udlændinge
  • Handicapkompenserende ordninger til borgere i erhverv
  • Veterankoordinator

  Afklaring og beskæftigelse

  • Beskæftigelsesrettet indsats for borgere over 30 år, som har andre problemer end ledighed. Herunder beskæftigelsesrettet indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere og fleksjobberettigede
  • Integrationsindsatsen
  • Ledelse af kommunens rehabiliteringsteam, som behandler sager vedrørende ressourceforløb, fleksjob og førtidspension og består af repræsentanter fra social- og sundhedsområdet, beskæftigelse, ungevejledningen samt sundhedskoordinator fra Region Hovedstaden
  • Etablering af løntilskud for førtidspensionister samt opfølgning
  • Virksomhedskontakt og -service i forhold til det rummelige arbejdsmarked, herunder formidling af ordinære job på få timer, , virksomhedspraktik og løntilskud til borgere med nedsat arbejdsevne
 • Administration og udbetaling
  • Administrative opgaver i forbindelse med indkald af ledige
  • Afregning af fleksjob og skånejob, løntilskud og jobrotation samt til eksterne leverandører
  • Udbetaling vedrørende seks-ugers selvvalgt uddannelse, personlig assistance og voksenlærlinge og transportgodtgørelse
  • Danskuddannelse for voksne i selvforsørgelse
  • Mellemkommunal afregning
  • Kontrolgruppen (fejludbetalinger og socialt bedrageri)
  • Administration af UV-Vej
  • Bevilling og udbetaling af kontant– og uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, revalideringsydelse og fleksløntilskud
  • Bevilling og udbetaling af enkeltydelser
  • Sanktionering ved udeblivelse fra samtale og tilbud
  • Anfordringsgaranti ved familiesammenføring
  • Udbetaling af sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion
  • Helbredstillæg og personlige tillæg
  • Administration af udsatte borgeres pension m.v.
  • Supplement til brøkpension til førtidspension og folkepension
  • Kommunale begravelser