Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Centerchef

Dorte Spangsbo

dorsp@ltk.dk
45 97 32 84

Hovedansvarsområder

 • Beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte borgere med samtaler og aktive tilbud – herunder i virksomhedspraktik og løntilskud
 • Service til virksomhedernes rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft
 • Udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere og refusion og tilskud til virksomhederne
 • Borgerservice
 • Callcenter
 • Kontrolenhed
 • Betjentfunktion

Antal ansatte

Centeret har ca. 130 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Decentrale enheder under Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked

  Brede Park - ekstern beskæftigelsesindsats drevet sammen med Nationalmuseet i Brede

 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Arbejdsmarked
  • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 • Jobcenteret

  Jobcenteret

  • Jobindsats for forsikrede
  • Beskæftigelsesrettet indsats for ledige der modtager arbejdsløshedsdagpenge
  • Specialindsats for hhv. ledige akademikere og ledige uden længerevarende uddannelse
  • Virksomheds kontakt og -service vedrørende ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse, jobrotation, pilotordning, voksenlærlinge
  • Virksomhedstelefonen
  • Jobrådgivning til udenlandske selvforsørgende jobsøgere og til medfølgende ægtefæller til selvforsørgende udlændinge
  • Handicapkompenserende ydelser til borgere i erhverv
  • Varslingssager hvor firmaer påtænker større afskedigelse

  Jobindsats for ikke-forsikrede

  • Beskæftigelsesrettet indsats for ikke forsikrede ledige
  • Modtagelse af ny ledige – både unge og kontanthjælpsmodtagere over 30 år – og igangsættelse af straks aktivering og nytteindsats
  • Specialindsats for hhv. unge og jobklare kontanthjælpsmodtagere
  • Specialindsats for ikke jobklare unge og kontanthjælpsmodtagere, hvor indsatsen koordineres med andre centre og eksterne parter såsom egen læge, misbrugsbehandling, boligindstilling, genoptræning
  • Veterankoordinator ved særlige behov
  • Udskrivningskoordinator for løsladte og kriminalitetsforebyggelse
  • Specialindsats for flygtninge og familiesammenførte
  • Danskuddannelse for udlændinge over 18 år
  • Virksomhedskontakt og -service vedrørende ordinær beskæftigelse virksomhedspraktik, IGU og løntilskudsansættelse
  • Beskæftigelsestilbud på Nationalmuseet i Brede
  • Partshøring ved sanktioner ved manglende fremmøde

  Jobindsats ved sygefravær

  Opfølgning på sygefravær og beskæftigelsesrettede tilbud

  Arbejdsfastholdelse – herunder rådgivning af arbejdspladser med sygemeldte medarbejdere og deltagelse i rundbordssamtaler

  Udarbejdelse af § 56-58 aftaler ved kronisk sygdom

  Afklaring af arbejdsevnen for sygemeldte borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen

  Forelæggelse af sager til det Rehabiliterende Team med henblik på stillingtagen til jobafklaring, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension for borgere, der modtager sygedagpenge

  Afklaring af revalideringsberettigelse for borgere, der er i arbejde, på sygedagpenge eller som modtager arbejdsløshedsdagpenge

  Kontakt til arbejdsgivere vedrørende etablering af virksomhedspraktik og løntilskud for sygedagpengemodtagere og modtagere af jobafklaringsydelse

  Jobindsats for rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked

  Ledelse af kommunens rehabiliteringsteam, som behandler sager vedrørende ressourceforløb, fleksjob og førtidspension og består af repræsentanter fra social- og sundhedsområdet, beskæftigelse, ungevejledningen samt sundhedskoordinator fra Region Hovedstaden

  Koordinering og opfølgning på mentorindsats – både internt og eksternt 

  Tilrettelæggelse, koordinering og opfølgning på ressourceforløb

  Opfølgning og tilrettelæggelse af revalideringsforløb

  Opfølgning af unge i Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU)

  Etablering og opfølgning på fleksjob

  Beskæftigelsesrettet indsats for borgere på ledighedsydelse

  Etablering af løntilskud for førtidspensionister samt opfølgning

  Interne tilbud til borgere med særlige behov

  Virksomhedskontakt og -service i forhold til det rummelige arbejdsmarked, herunder etablering af fleksjob, virksomhedspraktik og løntilskud til borgere med nedsat arbejdsevne

 • Afdeling for ydelser

  Ydelser

  • Bevilling og udbetaling af kontant– og uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, revalideringsydelse og flexløntilskud
  • Bevilling og udbetaling af enkeltydelser
  • Sanktionering ved udeblivelse fra samtale og tilbud
  • Anfordringsgaranti ved familiesammenføring
  • Udbetaling af sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion
  • Helbredstillæg og personlige tillæg
  • Administration af udsatte borgeres pension mv
  • Supplement til brøkpension til førtidspension og folkepension
  • Kommunale begravelser

  Jobcenteradministration

  • Administrative opgaver i forbindelse med indkald af ledige
  • Afregning af fleksjob og skånejob, løntilskud og jobrotation samt til eksterne leverandører
  • Udbetaling vedrørende seks-ugers selvvalgt uddannelse, personlig assistance og voksenlærlinge og transportgodtgørelse
  • Danskuddannelse for voksne i selvforsørgelse
  • Mellemkommunal afregning
  • Personaleadministrative opgaver og posthåndtering
 • Borgerservice
  • Telefonomstilling og fordeling af indkomne e-mails til kommunen
  • Pas og kørekort – og NemID udstedelse
  • Medbetjening for borgere på opgaver omfattet af obligatorisk selvbetjening (sundhedskort, beboerindskudslån, flytning, vielsesansøgning og meget andet)
  • Refusion af gr. 2-regninger
  • Refusion af taxakørsel til egen læge og nærmeste speciallæge for pensionister, der er gruppe 1 i sygesikringen
  • Indrejser og tildeling af cpr-numre
  • Afgivning af brevstemmer ved valg
  • Boligrådgivning ved akut opståede behov (’husvilde’)
  • Øvrig sagsbehandling på de samme opgaver
  • Kontrolgruppen (fejludbetalinger og socialt bedrageri)
  • Betjentfunktion for administrationen på Toftebæksvej 12 og Lyngby Rådhus