Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

Hjælpeordninger til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner

Her kan du finde informationer om hjælpeordninger til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner. 

Se oversigt over alle aktuelle hjælpepakker på Slots- og kulturministeriets hjemmeside

Siden opdateres løbende

Har du kendskab til hjælpeordninger og støttemuligheder som ikke er nævnt er du velkommen til at sende en mail til fritid@ltk.dk.

Aftenskoler og opslysningsforbund

 • Kompensation til aftenskoler

  Med det nye forsamlingsforbuddet på 10 personer kan de folkeoplysende voksenundervisnings (aftenskolerne) og daghøjskolerne samt Folkeuniversitetets aktiviteter pt. ikke kan gennemføres i samme omfang. Regeringen har derfor afsat 60 mio. kr. til en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som restriktionerne medfører. Det er ikke muligt at ansøge kompensationsordningen endnu, men vil offentliggøres Slots- og kulturministeriets hjemmeside 

 • Anvendelse af kommunale tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund

  En ny bekendtgørelse fra Kulturministeriet fastsat på baggrund af ”Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19” giver kommunerne mulighed for aktuelt at udbetale budgetterede tilskud for 2020 til aftenskoler uden, at ellers forudsatte krav til aktivitet m.v. efter folkeoplysningsloven nødvendigvis vil kunne efterleves fuldt ud på grund af den aktuelle situation.

  Konkret inkluderer det, at undervisningstimer og debatarrangementer, der er blevet planlagt, og hvor der er oprettet hold, men hvor aktiviteterne ikke kan gennemføres efter kalenderen på baggrund af myndighedernes udmeldinger i f. m. covid-19, fortsat er tilskudsberettiget – forudsat, at den enkelte aftenskole afholder lønudgifter vedrørende aktiviteterne, og at den ellers forudsatte elevbetaling er bortfaldet.

  Det betyder, at timerne er tilskudsberettiget, hvis lærerne får udbetalt løn for aflyste timer i henhold til det normale lønregulativ. Der ydes tilskud til timer, der aflyses fuldstændigt.

  Undervisningsaktiviteter, der udsættes til et senere tidspunkt og gennemføres under normale forhold vil ikke være omfattet af ovennævnte.

  Kommunen forudsætter i øvrigt, at skolerne efter mulighederne aktivt søger støtte i den statslige hjælpeordning målrettet bl.a. aftenskolerne, samt evt. støtte fra andre ordninger omfattet af øvrige hjælpepakker.

Frivillige Folkeoplysende Foreninger

 • 150 mio. kroner til det lokale idræts- og foreningsliv

  Et flertal i Folketinget blev tirsdag 27. oktober enige om at forlænge en række Corona-hjælpepakker. Som led i aftalen afsættes der 150 mio. kroner til det lokale idræts- og foreningsliv i DGI, DIF, DUF og Firmaidrætten. En del af beløbet målrettes DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, som blandt andet helt almindelige idrætsforeninger vil kunne søge. Puljen vil dække perioden 1. november 2020-31. januar 2021. 

  Kriterierne for pulje nummer fire og hvornår puljen åbnes for ansøgninger er endnu ikke afklaret.  

  Hold jer løbende opdateret på forbundenes hjemmesider.

  OBS: Corona-hjælpepuljen kan ansøges om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga COVID-19. Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje.

Hjælpepakker og øvrige kompensationsordninger