Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Foreningsprisen 2022

Indstil til Foreningsprisen 2022

Foreningsprisen kan tildeles en folkeoplysende forening, der har gjort en ekstraordinær indsats for foreningslivet og/eller for lokalområdet i Lyngby- Taarbæk Kommune. Formålet med prisen er at anerkende det store frivillige arbejde, der ydes i kommunens mange forskellige foreninger til gavn for alle borgere.

Prisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget, der på baggrund af indstillinger beslutter hvilken forening, der skal modtage prisen. Enkeltpersoner, foreninger, Folkeoplysningsudvalget, FIL, Samrådet og Kommunalbestyrelsen kan indstille foreninger til prisen.

Prisen er på 10.000 kr.

Indstillingskriterier
Alle folkeoplysende foreninger kan indstilles til prisen. Prisen gives til en forening og kan ikke gives til en enkeltperson.
Foreningen, der indstilles, skal være hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Prisen kan tildeles en forening, der fx:

  • Har gennemført et projekt, der i særlig grad har skabt fællesskab omkring et nyt initiativ i foreningen
  • Har en særlig plads i lokalområdet
  • Har skabt/skaber nye samarbejder fx på tværs af foreninger eller eksterne aktører i lokalområdet
  • Er en frontløber, der kan være til inspiration for andre foreninger
  • Sætter det forpligtende fællesskab og samarbejde i fokus gennem en konkret indsats.

Indstillingen skal være skriftlig og begrundet. Den skal indeholde et eller flere eksempler, der understøtter indstillingen.

Indstilling med begrundelse, uddybning og eksempler kan indsendes senest 23. februar 2022 til fritid@ltk.dk