Gå til hovedindhold
Du er her:

Træstrategi

Lyngby-Taarbæk Kommunes Træstrategi danner rammerne for bevaring, pleje og fornyelse af træbestanden i kommunen.

Det grønne bælte i Virum
Det grønne bælte i Virum

Lyngby-Taarbæk Kommune er en grøn kommune, hvor borgere og besøgende skal have en oplevelse af at befinde sig i naturnære omgivelser. Derfor værner kommunen om træerne i såvel byrum, på gader og veje, som i de lokale parker og naturområder. Træerne har en stor effekt, når man færdes i byen og skaber samtidig en overordnet grøn struktur.

Træerne skaber ikke blot naturoplevelser, men er også en vigtig faktor i forhold til klimaet, miljøet og biodiversiteten. Træerne køler under hedebølger. De suger og ophober store mængder vand bl.a. ved skybrud og opfanger partikelforurening i byen.

Kommunalbestyrelsen godkendte derfor i 2016 en træstrategi for kommunen.

De vigtigste mål for træstrategien er:

  • Træerne plantes i henhold til kommunens overordnede træstrategi: "En grøn kommune" med en stor værdifuld bestand af træer, der værnes om.
  • Borgerne skal sikres en bolignær naturoplevelse ved at have adgang til træer på veje og i kommunens parker og naturområder.
  • Døde og syge træer udskiftes og erstattes af nye. Desuden udskiftes træer af sikkerhedsmæssige grunde.
  • På gader og veje foretager kommunen den nødvendige beskæring af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommeligheden og i forhold til de tilstødende ejendomme.

Pulje til udmøntning af Træstrategien

Der blev afsat 3 mio. til udmøntning af Træstrategien. Puljen er blandt andet brugt til at få foretaget en digital registrering af kommunens godt 3000 gade- og vejtræer. Derudover er der genplantet træer på udvalgte veje, hvor træerne i nogle tilfælde har mistrives på grund af fx saltpåvirkning, påkørsler, ledninger i jorden og dårlige plads- og jordbundsforhold. Der er også udført plejeprojekter i flere af kommunens grønne områder samt foretaget plantning af træer i parker og på flere af kommunens kirkegårde.

Pris for platantræerne langs Lyngby Hovedgade

I 2016 blev kommunen tildelt Bytræsprisen af Dansk Træplejeforening for platanalleen langs Lyngby Hovedgade. Dansk Træplejeforening begrunder prisen med disse ord:

”Lyngby Hovedgade, fremstår i vækstsæsonen med en meget frodig, ja næsten skovagtig karakter, hvor kronerne mødes over den intense biltrafik. De karakterskabende plataner er fuldkronede og indrammer med overdådig frodighed det relativt smalle vejprofil. Under løvtaget oplever fodgængeren kølende skygge i sommervarmen, men også i vinterhalvåret er det tydeligt, at træernes æstetiske kvaliteter har afgørende betydning for opholdet i det urbane rum".

Lyngby Hovedgade, som den fremstår i dag, er resultatet af en målrettet planlægning. Træernes rødder har fået plads til at udvikle sig i den rodvenlige bundopbygning under vejbelægningen. Over jorden har kommunen i forhold til beskæring haft fokus på at bevare træerne fuldkronede.

Hærværk på de kommunale træer

Hvis du oplever hærværk på de kommunale træer, bedes du sende en mail til arealdrift@ltk.dk.

Eksempler på projekter i Træstrategien