Gå til hovedindhold
Du er her:

Kulturaftaler 2020-22 Open Call

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer frivillige lokale kulturaktører/-foreninger til at deltage i en åben ansøgningsrunde om tilskud til kulturelle aktiviteter i perioden 2020-22.

Open Call - ansøgning om midler til kulturelle aktiviteter
Open Call - ansøgning om midler til kulturelle aktiviteter

Om støtten og ansøgning

 • Hvem kan søge?

  Kulturforeninger eller -aktører, som er medlemsbaserede og frivilligt drevet, og som har en tilknytning og forankring til Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Hvad kan der søges støtte til?

  Der kan søges støtte til kulturaktiviteter – og arrangementer, som er offentligt tilgængelige og målrettet borgere og/eller gæster i Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden 2020-22.

  Støtten gives til aktiviteter indenfor alle kunst- og kulturgenrer. Der gives ikke støtte til aktiviteter eller udgifter, der er rettet mod foreningers drift og interne medlemsaktiviteter. Der gives heller ikke støtte til kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter, som er omfattet af driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Ansøgninger om tilskud til kulturaktiviteter bliver vurderet efter kommunens målsætninger for udvikling af kulturlivet. Læs kommunens Kulturstrategi her.

 • Hvor meget kan der opnås i støtte?

  Kultur- og Fritidsudvalget har afsat ca. 600.000 kr. årligt til at støtte kunst- og kulturaktiviteter, som er udbudt, planlagt, drevet, afviklet og/eller igangsat af lokale, frivillige kulturaktører.

  Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om, hvilke tilskudsaftaler, der skal indgås for perioden 2020-22, herunder hvilke konkrete aktiviteter, der støttes og med hvor meget.

  Der er ikke garanti for opnåelse af støtte.

 • Hvad skal ansøgningen indeholde?
  • Beskrivelse af påtænkte aktiviteter/projekter, herunder formål og kobling til kommunens Kulturstrategi.
  • Beskrivelse af påtænkte tidspunkter og steder for afvikling af aktiviteter samt eventuelle aftaler med samarbejdspartnere/andre aktører.  
  • Angivelse af primære målgrupper og forventede antal deltagere.
  • Aktivitetsbudget med angivelse af udgifter/indtægter forbundet med de foreslåede aktiviteter i perioden.
  • Organisering, vedtægter samt antal medlemmer.
 • Ansøgningsfrist

  Send ansøgningen senest den 9. september 2019 til fritid@ltk.dk

 • Informationsmøder

  Alle interesserede opfordres til at deltage i et af de planlagte informations- og dialogmøder med henblik på sparring og indgåelse af samarbejder på tværs af kulturlivet i Lyngby-Taarbæk.

  • Torsdag den 2. maj 2019 kl. 17.00-19-00. Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby
  • Tirsdag den 21. maj kl. 18.00-20.00. Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby

  På møderne kan du som frivillig og lokal kulturaktør/forening blive klogere på:

  • Hvilke muligheder er der for at indgå en tre-årig tilskudsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune?
  • Hvilke ansøgnings- og støttekriterier er der?
  • Hvilke andre aktører er der på kulturområdet – og hvordan kan vi evt. samarbejde?

  Tilmelding til infomøder via fritid@ltk.dk med angivelse af navn, organisation/forening, kontaktoplysninger samt hvilken dato, du ønsker deltagelse. 

 • Mere info