Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Støtte til kunst og kultur

Lyngby-Taarbæk Kommune støtter kulturlivet og det frivillige kulturelle engagement ved uddeling af støtte til kulturelle aktiviteter.

Kulturfonden

 • Kulturfondens formål

  Kulturfonden skal støtte Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturstrategi.

  Kulturstrategien har tre fokusområder:

  1. Enestående kulturoplevelser
  2. Aktive kulturdeltagere
  3. Inspirerende kulturomgivelser

   

  Kulturfonden støtter kunst- og kulturoplevelser, som beriger det lokale kulturliv for borgerne og kan danne fællesskab og lokal sammenhængskraft i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Du kan søge Kulturfonden om støtte til kulturelle aktiviteter indenfor alle kunstarter, når blot der er tale om åbne aktiviteter, som er tilgængelige for alle borgere.

 • Hvem kan søge?

  Støtte fra Kulturfonden kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

 • Hvad støtter Kulturfonden?

  Ud over at aktiviteten skal understøtte et eller flere af kulturstrategiens fokusområder, skal alle nedenstående betingelser være opfyldt:

  • Kulturelle aktiviteter, som finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune.
  • Aktiviteter, som er åbne for alle borgere i kommunen.
  • Enkeltarrangementer eller en aktivitetsrække.
  • Aktiviteter, hvis indhold er særligt rettet mod kunst og kultur.
  • Aktiviteter, hvor andre støttemuligheder så vidt muligt er søgt og benyttet.

   

  Der kan maksimalt opnås støtte på op til 50.000 kr. Støtten til finansiering af aktiviteter kan gives enten helt eller delvist.

 • Kulturfonden støtter ikke

  Kulturfonden støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, underskudsgarantier, idræts- og sportsaktiviteter, udgivelser af bøger eller film, forskning og undervisning samt almindelige drifts- og anlægsudgifter. Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der har til formål at generere indtægter.

  Institutioner og foreninger, der enten får faste driftstilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune eller tilskud via en indgået kulturaftale kan som udgangspunkt ikke søge om tilskud fra Kulturfonden i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Hvad bliver der lagt vægt på?

  I vurderingen af ansøgningen om støtte lægges der vægt på at støtte:

  • Aktiviteter, som understøtter Kulturstrategiens målsætninger (se kommunens hjemmeside).
  • Kulturelle aktiviteter i alle områder af kommunen, for alle målgrupper, og som understøtter et løbende udbud af kulturaktiviteter hen over året.
  • Aktiviteter med forskelligt kulturelt indhold. Med kulturelt indhold tænkes i denne sammenhæng primært på et kunstnerisk indhold så som musik, billedkunst, litteratur, teater eller lignende.
  • Nye ideer og afprøvning af nye samarbejdsformer.

   

  Det samme projekt kan som udgangspunkt højst forvente at opnå tilskud to gange.

 • Hvornår skal ansøgningen indsendes?

  Ansøgninger skal være forvaltningen i hænde senest otte uger før aktiviteten afholdes. Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte eller afholdte aktiviteter.

  Ansøgninger til Kulturfonden behandles løbende.

 • Hvordan søger du?

  Ansøgning skal sendes elektronisk til: kulturfonden@ltk.dk

  Læs mere om krav til ansøgningen i retningslinjerne for Kulturfonden.

Kulturaftaler 2020-22

 • Ansøgningsrunde 2020-22

  Kommunen har indgået aftaler med en række kulturforeninger om støtte til gennemførsel af kulturaktiviteter i perioden 2020-22. Aftalerne er indgået på baggrund af en åben ansøgningsrunde, gennemført i efteråret 2019. Der vil igen i 2022 blive åbnet op for en ny ansøgningsrunde med henblik på indgåelse af aftaler i perioden 2023-25.