Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

Støtte til kunst og kultur

Lyngby-Taarbæk Kommune støtter kulturlivet og det frivillige kulturelle engagement ved uddeling af støtte til kulturelle aktiviteter.

Kulturfonden

 • Hvem kan søge?

  Støtte fra Kulturfonden kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

  Institutioner og foreninger, der allerede får driftstilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune, kan søge til aktiviteter, der rækker ud over den ordinære drift.

 • Hvem er målgruppen for tilskuddet?

  Kulturfonden støtter kulturelle oplevelser og aktiviteter indenfor alle kunstgenrer. Arrangementerne skal være åbne og tilgængelige for alle for borgere og gæster i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Hvad kan du få tilskud til?
  • Kulturelle aktiviteter, der finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Enkeltarrangementer eller en aktivitetsrække
  • Aktiviteter, der er åbne for alle borgere i kommunen
  • Aktiviteter, hvis indhold er særligt rettet mod kunst og kultur
  • Aktiviteter, hvor andre støttemuligheder så vidt muligt er søgt og benyttet

  Kulturfonden støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, underskudsgarantier, forskning og undervisning samt almindelige drifts- og anlægsudgifter. Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der har til formål at generere indtægter.

 • Hvornår søges?

  Ansøgninger modtages elektronisk senest seks uger før aktivitetens afholdelse. Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte/afholdte aktiviteter. Ansøgninger behandles løbende. Støttebeløb over 30.000 kr. behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Læs mere om krav til ansøgningen i retningslinjerne for Kulturfonden.

 • Hvordan gives støtten?

  Støtten udbetales som aktivitetstilskud via nem-konto umiddelbart efter bevilling. Kulturfonden skal krediteres ved offentliggørelse og præsentation af aktiviteten. 

Kulturaftaler 2020-22

 • Ansøgningsrunde 2020-22

  Kommunen har indgået aftaler med en række kulturforeninger om støtte til gennemførsel af kulturaktiviteter i perioden 2020-22. Aftalerne er indgået på baggrund af en åben ansøgningsrunde, gennemført i efteråret 2019. Der vil igen i 2022 blive åbnet op for en ny ansøgningsrunde med henblik på indgåelse af aftaler i perioden 2023-25.