Gå til hovedindhold
Du er her:

Støtte til kunst og kultur

På denne side kan du søge midler til Ungekulturfonden, som er en pulje, der er målrettet ungekulturelle aktiviteter i kommunen samt Kulturfonden, som støtter kunst- og kulturoplevelser i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune støtter kulturlivet og det frivillige kulturelle engagement ved uddeling af støtte til kulturelle aktiviteter.

Ungekulturfonden

 • Om Ungekulturfonden

  Om Ungekulturfonden

  Er du mellem 13 og 25 år? Har du en god idé til et kulturarrangement, et kulturevent eller anden aktivitet, som styrker kulturlivet blandt unge i Lyngby-Taarbæk? Og har du lyst til at prøve kræfter med at planlægge og afvikle egne arrangementer.

  Så kan du med Ungekulturfonden få hjælp og støtte til at føre den ud i livet. Du behøver ikke have tidligere erfaringer med at igangsætte en idé eller et projekt. Er du i tvivl om, hvordan du skal bære dig ad, tager du blot fat i os. Vi står klar til at hjælpe dig med at få din idé bedst muligt ud over rampen.

  Vi glæder os til at høre fra dig!

  Hvad støtter ungekulturfonden? 

  Ungekulturfonden støtter ungdomskulturelle aktiviteter og initiativer i Lyngby-Taarbæk Kommune, som skabes af unge, for unge, med unge i alderen 13-25 år, herunder: 

  • Kulturelle arrangementer inden for fx musik, kunst, graffiti, tekst og litteratur
  • Konkrete events som fx streetevents, bootcamps, workshops, koncerter mv.
  • Ungdomsdemokratiske og debatskabende arrangementer, foredrag mv.

  Det er en forudsætning, at der er offentlig adgang til arrangementet, som skal kommunikeres og annonceres på relevante medier.

  Der støttes typisk med beløb, der ligger mellem 1.000 kr. og 25.000 kr., alt afhængig af behov og ansøgning.

  Puljen uddeles af Lyngby-Taarbæk Kommune i tæt dialog med relevante ungeaktører fx Templet og Ungdomsskolen.

  Hvad støtter Ungekulturfonden ikke?

  Der gives ikke støtte til:

  • Allerede afholdte aktiviteter
  • Driftsudgifter, såsom lønninger og husleje
  • Private arrangementer og støttearrangementer, hvor overskuddet går til velgørenheden og driften i en organisation
  • Aktiviteter, hvor personer udelukkes på baggrund af politiske eller religiøse overbevisninger
  • Aktiviteter, der ikke har base i Lyngby-Taarbæk Kommune.
 • Sådan ansøger du Ungekulturfonden

  Hvem kan søge? 

  Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper og foreningsmedlemmer med en god idé, der opfylder formålet. Du skal være mellem 13 og 25 år og have bopæl eller tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Hvordan søger man? 

  Du kan søge om midler til din gode idé ved at sende en e-mail til fritid@ltk.dk med følgende oplysninger:

  • Titel på aktivitet
  • Hvem er kontaktperson (for- og efternavn, telefonnummer, mailadresse). Angiv gerne om I helst vil kontaktes på telefon eller mail.
  • En kort beskrivelse af formålet med og indhold i aktiviteten
  • Hvor og hvornår skal aktiviteten afholdes?
  • Hvem og hvor mange forventer I deltager i aktiviteten?
  • Hvilket beløb søger I om?
  • Et realistisk budget med angivelse af forventede indtægter og udgifter

  Send din ansøgning afsted i god tid, så vi kan nå at bevilge midler inden I begynder at have udgifter.

  Du kan få hjælp og vejledning til din ansøgning ved at henvende dig til os, se vores kontaktoplysninger under "Om Ungekulturfonden".

  Svar på din ansøgning

  Ansøgninger til Ungekulturfonden modtages og behandles løbende. Indeholder din ansøgning alle relevante oplysninger vil du inden for 14 hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning høre fra os, dog undtaget ferieperioder. Har vi yderligere spørgsmål til din ansøgning tager vi fat på dig på telefon eller på mail.

  Tilbagemelding

  Alle ansøgere, der modtage støtte fra puljen, skal indsende en kort afrapportering senest 1 måned efter, at aktiviteten er afsluttet. Afrapporteringen skal indeholde en kort beskrivelse af aktivitetens afvikling, antal deltagere, omtale, regnskab mv.

Kulturfonden

 • Om Kulturfonden

  Kulturfondens formål

  Kulturfonden skal støtte Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturstrategi (webtilgængelig PDF).

  Kulturstrategien har tre fokusområder:

  1. Enestående kulturoplevelser
  2. Aktive kulturdeltagere
  3. Inspirerende kulturomgivelser

  Kulturfonden støtter kunst- og kulturoplevelser, som beriger det lokale kulturliv for borgerne og kan danne fællesskab og lokal sammenhængskraft i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Du kan søge Kulturfonden om støtte til kulturelle aktiviteter indenfor alle kunstarter, når blot der er tale om åbne aktiviteter, som er tilgængelige for alle borgere.

  Hvad støtter Kulturfonden?

  Ud over at aktiviteten skal understøtte et eller flere af kulturstrategiens fokusområder, skal alle nedenstående betingelser være opfyldt:

  • Kulturelle aktiviteter, som finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune.
  • Aktiviteter, som er åbne for alle borgere i kommunen.
  • Enkeltarrangementer eller en aktivitetsrække.
  • Aktiviteter, hvis indhold er særligt rettet mod kunst og kultur.
  • Aktiviteter, hvor andre støttemuligheder så vidt muligt er søgt og benyttet.

  Der kan maksimalt opnås støtte på op til 50.000 kr. Støtten til finansiering af aktiviteter kan gives enten helt eller delvist.

  Kulturfonden støtter ikke

  Kulturfonden støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, underskudsgarantier, idræts- og sportsaktiviteter, udgivelser af bøger eller film, forskning og undervisning samt almindelige drifts- og anlægsudgifter. Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der har til formål at generere indtægter.

  Institutioner og foreninger, der enten får faste driftstilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune eller tilskud via en indgået kulturaftale kan som udgangspunkt ikke søge om tilskud fra Kulturfonden i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Sådan ansøger du Kulturfonden

  Hvem kan søge?

  Støtte fra Kulturfonden kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

  Hvad bliver der lagt vægt på?

  I vurderingen af ansøgningen om støtte lægges der vægt på at støtte:

  • Aktiviteter, som understøtter Kulturstrategiens målsætninger (se kommunens hjemmeside).
  • Kulturelle aktiviteter i alle områder af kommunen, for alle målgrupper, og som understøtter et løbende udbud af kulturaktiviteter hen over året.
  • Aktiviteter med forskelligt kulturelt indhold. Med kulturelt indhold tænkes i denne sammenhæng primært på et kunstnerisk indhold så som musik, billedkunst, litteratur, teater eller lignende.
  • Nye ideer og afprøvning af nye samarbejdsformer.

  Det samme projekt kan som udgangspunkt højst forvente at opnå tilskud to gange.

  Hvornår skal ansøgningen indsendes?

  Ansøgninger skal være forvaltningen i hænde senest otte uger før aktiviteten afholdes. Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte eller afholdte aktiviteter.

  Ansøgninger til Kulturfonden behandles løbende.

  Hvordan søger du?

  Ansøgning skal sendes elektronisk til: kulturfonden@ltk.dk

  Læs mere om krav til ansøgningen i retningslinjerne for Kulturfonden.

Kulturaftaler 2020-23

Kommunen har indgået aftaler med en række kulturforeninger om støtte til gennemførsel af kulturaktiviteter i perioden 2020-22. Aftalerne er indgået på baggrund af en åben ansøgningsrunde, gennemført i efteråret 2019.