Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Ekstra puljemidler til frivilligt socialt arbejde 2022

Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat en pulje på 170.000 kr. til støtte af Frivilligt socialt arbejde i 2022.

Hvem kan søge puljen

Puljen kan søges af frivillige sociale foreninger, selvhjælpsgrupper, netværk eller borgergrupper i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvad støtter puljen

Støtten gives til frivillige sociale aktiviteter målrettet sårbare borgere i henhold til retningslinjer for tildeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde.

Der kan ikke søges til drift af en forening.

Støtte kan gives til både enkeltstående eller ugentlige aktiviteter i løbet af sommeren og efteråret 2022.

Ansøgning

Ansøgning skal indeholde kort beskrivelse af aktivitet, målgruppe og budget og sendes til fritid@ltk.dk.

Der er løbende ansøgning og en evt. bevilling skal anvendes i 2022.

Afregning og afrapportering

Afregning skal ske senest en måned efter aktivitetens afslutning ved fremsendelse af regnskab. Bilag til regnskabet skal kun fremsendes, på efterspørgsel hvis regnskabet giver anledning til yderligere kontrol.

Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Foreninger, der har modtaget ordinære §18 midler for 2022 afregnes tilskuddet i forbindelse med af afrapportering i 2023.