Gå til hovedindhold
Du er her:

Grundlisteudvalget

Hver kommune nedsætter et Grundlisteudvalg, der på baggrund af kommunens indbyggertal og -sammensætning udtager et antal personer til grundlisten

Ansøg om udpegning som nævning eller domsmand

Byrettens og landsrettens nævninge- og domsmandslister dannes ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne indenfor retskredsen.

Næste udpegning er foråret 2023

Udtagelsen til grundlisten for perioden 1. januar 2020 frem til udgangen af 2023 skete i marts 2019.

Om Grundlisteudvalget

 • Medlemmer af grundlisteudvalget

  Medlemmerne er for perioden 2017-2020:

  • Leif Luxhøj (A)
  • Paul Jeppesen (B)
  • Uni Isenstein (C)
  • Jørn Moos (V)
  • Dorete Dandanell (F)
 • Kan jeg blive nævning eller domsmand?

  Det følger af retsplejelovens §§ 68-70 hvem, der kan blive nævninge og domsmænd. Det betyder, at personer, der skal udtages på grundlisten i Lyngby-Taarbæk:

  • skal være danske statsborgere
  • skal have valgret til Folketinget
  • skal være mindst 18 år senest den 1. januar 2020, og må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • skal bo i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • skal være uberygtede
  • ikke må være ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende myndigheder
  • ikke må være ansat ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • ikke må være advokater og advokatfuldmægtige
  • ikke må være præster i folkekirken eller andre trossamfund
 • Hvordan bliver jeg nævning og domsmand?

  Lukket for tilmelding

  Grundlisteudvalget for næste periode 1. januar 2020 frem til udgangen af 2023 blev udtaget i marts 2019, jf. nedenstående, og der er derfor lukket for tilmeldinger. Næste gang er om 4 år.

  ---

  Østre Landsret udarbejder nævninge- og domsmandslister på baggrund af kommunens grundliste. Dette sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne.

  For at blive optaget på Lyngby-Taarbæk Kommunes grundliste, skal du downloade og udfylde skemaet neden for (er slettet indtil vi åbner igen for tilmelding). Det udfyldte skema indsender du til os, se venligst kontaktboksen her på siden - i emnefeltet skrives ”Ansøgning Grundliste”.

  Bliver du godkendt af Østre Landsret, vil du få direkte besked fra retten.

  Lyngby-Taarbæk Kommune får ikke at vide, hvilke personer, der kommer i betragtning.

 • Persondata, databehandling mv.

  Behandling af din data

  Grundlisteudvalget skal oplyse om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de oplysninger, du afgiver i ansøgningen samt kontrollere disse ved opslag i CPR-registret.

  Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til landsretten. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Arkiverede oplysninger

  Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Kommunen er ansvarlig for de indberettede data, og landsretten er ansvarlig for de øvrige forhold omkring Nævninge- domsmandslisten. Hvis du ønsker indsigt med oplysningerne i Nævninge- domsmandslisten, skal du rette henvendelse til Østre Landsret.

  Vores databeskyttelsesrådgiver

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

  Klagemuligheder

  Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

  • 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk.