Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Opgaveudvalget for Bæredygtighed

Kommunalbestyrelsen valgte at nedsætte et opgaveudvalg i perioden fra 5. marts 2019 - 7. oktober 2020.

Udvalget skulle hjælpe med at udvikle en fremtidig bæredygtighedsstrategi, som også bidrog til FN's Verdensmål.

Nuværende Opgaveudvalg for bæredygtighed

 • Sammensætningen af udvalget

  Lyngby-Taarbæk Kommunes §17 stk. 4 Udvalg for bæredygtighed består af 9 medlemmer. 

  • 6 borgere
  • 2 politikere 
  • 1 politikervalgt
 • Udvalgets medlemmer
  • Charlotte Algreen (formand)
  • Henrik Bang, medlem af Kommunalbestyrelsen (Næstformand)
    
  • Eva Kathrine Utzon-Frank 
  • Gert Rode
  • Jesper Lind
  • Karoline Geneser
  • Lars Mikkel Johannessen (fratrådt)
  • Signe Bjerke Termansen
  • Dorthe Minna Hansen, politikervalgt borger
  • Dorthe la Cour, medlem af Kommunalbestyrelsen
Opgaveudvalget for Bæredygtighed

Yderligere om Opgaveudvalget for bæredygtighed

 • Hvad er et opgaveudvalg?

  Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, som er nedsat i en tidsbegrænset periode. Opgaveudvalget har som rolle at rådgive de politiske udvalg eller lave forberedende arbejde omkring konkrete emner. Et opgaveudvalg kan dog ikke træffe de endelige beslutninger.

  Formålet med at nedsætte et opgaveudvalg er at skabe et bredere samarbejde på tværs i kommunen samt drøfte fælles udfordringer og løsninger.

  Når opgaveudvalget har afleveret deres endelige arbejde til Kommunalbestyrelsen, opløses det igen.

  Et opgaveudvalg kaldes også for et §17, stk. 4 udvalg i kommunernes styrelseslov.

 • Hvorfor en bæredygtighedsstrategi?

  Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at indfri FN's verdensmål for bæredygtighed. Derfor vil kommunen udarbejde en bæredygtighedsstrategi, der skal indgå som en del af kommuneplanen. Der er i den forbindelse afsat 2 mio. kr. til at støtte  aktiviteter og projekter.

 • Hvad skal opgaveudvalget arbejde med?

  Opgaveudvalget skal udarbejde forslag til strategi for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder også igangsætte bæredygtighedsarrangementer og inddragelsesaktiviteter.

  Derudover skal udvalget udarbejde kriterier for bæredygtighedsprojekter, som kan støttes af kommunen samt godkende medfinansiering til mindre projekter.

  Læs mere om opgaveudvalgets aktiviteter i kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed.

 • Hvad kræver det at være medlem af opgaveudvalget?

  Det forventes, at du deltager i 6-8 møder i løbet af 2019, 3 møder i første halvår af 2020, samt eventuelle arrangementer afholdt af opgaveudvalget. Derudover kan der være forberedende arbejde mellem møderne.

Borgmesteren er åben for borgerinddragelse

“Borgerinddragelse har været højt på dagsordenen i kommunalbestyrelsen, og det her er en anden måde at inddrage borgerne på, end vi plejer. Jeg ser frem til, at borgere og interesserede sætter sig sammen med politikerne i det kommende udvalg om bæredygtighed. Hvis det som forventet bliver en succes, er det en model vi også vil overveje på andre områder, således at nye ideer, viden og input kan komme i spil i et samarbejde, der rækker udover rådhuset. Erfaringen har jo vist os, at vi har nogle engagerede og ressourcestærke borgere, der både kan og vil komme med værdifulde input.”

Sofia Osmani, borgmester