Gå til hovedindhold
Du er her:

2018-11-07: Høring - Forslag til lokalplan 271 for et område ved Danmarksvej

Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. november 2018 at fremlægge forslag til lokalplan 271 for et område ved Danmarksvej i offentlig høring

Offentliggjort den 7. november 2018

Lokalplanforslaget omfatter et område i Lundtofte. Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen af området til åben-lav bebyggelse samt kirke og kirkegård. Lokalplanforslaget skal desuden sikre villaområdets åbne karakter. Det generelle etageantal fastsættes til 1½.

Offentlig høring

  • Den offentlige høring løber fra den 7. november 2018 til den 2. januar 2019
  • Alle har ret til at komme med høringssvar til lokalplanforslaget
  • Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling
  • Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med indsigers navn, adresse og resumé af høringssvaret
  • Send en mail til lokalplan271@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby

Borgermøde

Vi inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget på Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby mandag den 26. november kl. 19 – 21. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport.

Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Lokalplan 271 område
Lokalplan 271 - område ved Danmarksvej

Supplerende materiale til planforslaget

Hvis du ønsker at klage