Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-04-11: Annoncering: Afgørelse – Ikke VVM-pligtigt - Ny boligbebyggelse, Trongården Byområde

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at etablering af ny boligbebyggelse med tilhørende anlæg på Trongården Byområde ikke er VVM-pligtigt

Afgørelsen vedrører etablering af 187 boliger heraf 120 rækkehuse og 67 lejligheder i etageboliger med tilhørende faciliteter som veje, stier, parkeringsarealer, udendørs opholdsarealer mv. samt anlæg til håndtering af regnvand og skybrud inden for området. Maksimal bygningshøjde 12 m.

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

 

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter sagsnr. 01.16.04-P19-25-19 kan rekvireres på byggesag@ltk.dk eller ses hos Center for Udvikling, Plan og Byggesag ved henvendelse på 4. sal på Rådhuset.