Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-05-13: Annoncering: Afgørelse – Lundtoftegårdsvej 90, 2800 Kgs. Lyngby – Ikke VVM-pligt

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af ny administrationsbygning, parkeringspladser, intern vej og
vejadgange
 

Afgørelsen vedrører etablering af en ny administrationsbygning med et samlet bruttoareal på 11.895 m² inkl. fuld kælder og opføres i op til 6 etager/maksimalt i 28 meters højde. Byggeriet har et bebygget areal på 2.260 m². Der etableres samlet 160 parkeringspladser, hvoraf de 80 af parkeringspladserne etableres
indendørs i hhv. kælder og stueetagen, og de resterende 80 af parkeringspladserne etableres på terræn svarende til ca. 2.633 m². Videre etableres der en nord/syd gående intern fordelingsvej med vejadgang til Lundtoftegårdsvej hhv. i ejendommens nord- og sydlige ende. Vejadgangene trafikreguleres.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1225 af den 25-10-2018. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter under j.nr. 02.34.02-P19-38-19 kan rekvireres på udviklingplanbyggesag@ltk.dk eller ses hos Center for Udvikling, Plan og Byggesag, Fælles Sekretariat, Lyngby Rådhus, 4. sal.