Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-06-03: Vedtaget - Lokalplan 271 for et område ved Danmarksvej

Kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget Lokalplan 271 for et område ved Danmarksvej. Lokalplanen gælder fra den 3. juni 2019.

Vedtaget – Lokalplan 271 for et område ved Danmarksvej

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt Lokalplan 271 den 29. maj 2019. Offentliggjort den 3. juni 2019.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her under pkt. 6.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte ændringer, jf. planlovens § 27 stk. 2. Ændringerne er:

  • Byggelinje på Kulsviervænget og Kulsviertoften ændres fra at være 10 m fra vejmidte til at være 5 m fra vejskel
  • Servitut af 30.09.1967 angående etageantal på 3 ejendomme aflyses ikke

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Hvis du ønsker at klage